Pisno poslansko vprašanje v zvezi z efektivnim delovnim časom javnih uslužbencev

May 31, 2021 Jernej

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem Vlado Republike Slovenije, da mi odgovori na naslednja vprašanja:

Pred kratkim je bila javnost seznanjena, da se javna uslužbenka Zavoda za ribištvo, in sicer Andreja Bavdaž kar med službenim časom ukvarjala z referendumom o vodah. S tem početjem je izražala svoja stališča, ki nikakor niso profesionalna. Med tem ko marsikateri zaposleni v privatnem sektorju morajo efektivno opravljati delovne obveznosti ves delovni čas in je že marsikje odmor za malico privilegij, javna uslužbenka počne škodljiva ravnanja s širjenjem neresnic. V efektivnem službenem času je za nasprotovanje delodajalcu uporabljala tudi delovna sredstva. Hujskaško elektronsko sporočilo je poslala ob 8:44 uri, torej ko bi morala opravljati svoje delovne obveznosti. Predmet pogodbe o zaposlitvi zagotovo niso tovrstne zadolžitve.

Ne samo, da je izrazila svoj pogled na nestrinjanje z zakonodajalcem, še več v svojem sporočilu je zavajala naslovnike, saj je več kot očitno, da novele zakona ni prebrala in je ne pozna. Delovala je s politično agendo mimo strokovnosti v službenem času in za svoje delovanje izkoristila službena sredstva.

• Ali bo zoper to javno uslužbenko sprožen kakšen postopek in kakšen?
• Zanima me tudi, ali bo uslužbenka kako odgovarjala za svoje malomarno opravljanje delovnih obveznosti?
• Kako je bila uslužbenka v preteklih letih ocenjena za svoje delo in ali bo predstojnik odredil revizijo njenega dela od leta 2020 naprej?
• V mandatu katere vlade je omenjena uslužbenka sklenila pogodbo o zaposlitvi?


Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja