Pisno poslansko vprašanje v zvezi z eko subvencijami

May 7, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem Vlado Republike Slovenije, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

Promet je eden izmed največjih onesnaževalcev okolja, saj predstavlja več kot petino emisij toplogrednih plinov. Najbolj nevarni so delci iz izpuha dizelskega vozila. Slovenija za nakup električnih in hibridnih vozil zagotavlja skoraj največ sredstev v Evropski uniji. Eko sklad je leta 2011 razpisal prve subvencije za nakup električnih in priključnih hibridnih vozil, v letu 2019 je bil pogoj za subvencijo nakup električnih in priključnih hibridnih vozil z izpusti CO2 manjšimi od 50 g/km.

1. Koliko subvencij in kreditov je bilo v letih 2018 in 2019 podeljenih oziroma izdanih za nakup električnih in priključnih hibridnih vozil s strani Eko sklada?

2. Koliko zgoraj omenjenih subvencij in kreditov je bilo podeljenih oziroma izdanih občanom in koliko podjetjem? Prosim, da k odgovoru priložite razpredelnico podeljenih subvencij po občinah za posamezno leto.

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.

Dušan Šiško, poslanec