Pisno poslansko vprašanje v zvezi z medicinskimi in zaščitnimi odpadki

May 8, 2020 Alenka

Spoštovani,

Vlado Republike Slovenije sprašujem v zvezi z medicinskimi in zaščitnimi odpadki.

1. Kdo so družbe, ki so v letu 2019 za javne zdravstvene oziroma socialnovarstvene zavode odvažale medicinske in druge zaščitne odpadke in koliko jih je bilo?

2. Kolikšen strošek so v letu 2019 imeli javni zdravstveni oziroma socialnovarstveni zavodi z odvozom medicinske in druge zaščitne odpadke? Uporabljena zaščitna sredstva za preprečevanje širjenja in okužbe z novim virusom (zaščitne maske, zaščitne obleke, rokavice in ostala zaščitna oprema) se zbira povsem ločeno od ostalih odpadkov, saj naj bi se šteli za nevarne odpadke.

3. Kdo so družbe, ki v letu 2020 za javne zdravstvene oziroma socialnovarstvene zavode odvažajo medicinske in druge zaščitne odpadke in koliko jih je?

4. Kolikšen strošek imajo v letu 2020 javni zdravstveni oziroma socialnovarstveni zavodi z odvozom medicinske in druge zaščitne odpadke?

5. Kdo so družbe, ki v Sloveniji prevzemajo nevarne odpadke in koliko jih je?

6. Katera dovoljenja potrebujejo družbe, ki v Sloveniji prevzemajo nevarne odpadke?

7. Kam družbe, ki v Sloveniji prevzemajo nevarne odpadke, te odpadke odvažajo v uničenje in kolikšen je strošek uničenja?