Pisno poslansko vprašanje v zvezi z nadzorom AKOS glede lokalne problematike

May 7, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministra za kulturo, dr. Vaska Simonitija, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

V Združenju neodvisnih radiev že vrsto let opozarjajo pristojne inštitucije na pasivnost nacionalnega regulatorja AKOS, ki ne izvaja radijske regulacije skladno z veljavnim zakonom, zaradi česar je po našem mnenju AKOS prvenstveni krivec za nastanek današnjih radijskih monopolov, kjer kraljujejo 3 največje komercialne radijske mreže (Radio 1, Radio Aktual in Radio Center). V Združenju neodvisnih radiev že od samega nastanka, v aprilu 2017, opozarjajo pristojne inštitucije (Ministrstvo za kulturo, AKOS ter Svet za radiodifuzijo), da ima obstoječi Zakon o medijih več kot dovolj varovalk, s katerimi bi lahko regulator AKOS že zdavnaj uredil radijski trg na način, da bi tudi komercialne radijske mreže dosledno izvajale veljavno medijsko zakonodajo in prispevale k večji medijski pluralnosti v Sloveniji. Namesto tega pa slednje spretno izigravajo medijsko zakonodajo na način, da ne pripravljajo lokalnih matičnih radijskih programov, ki bi jih kot mreže po ZMed morale po več ur na dan, s čemer so prikrajšani predvsem prebivalci v lokalnih okoljih, ki so do nastanka komercialnih radijskih mrež še imeli svoj lokalni radio in z njim dostop do informiranja o dogajanju v njihovem kraju, nato pa več ne. Zaradi izigravanja zakonodaje je ocenjeno, da vsaka izmed treh komercialnih radijskih mrež letno prihrani med 500.000 in enim milijonom evrov stroškov, iz naslova neizvajanja lokalnih programskih in novinarskih vsebin. S tako prihranjenimi sredstvi se nato izvaja cenovni dumping na lokalnem oglasnem trgu, s katerim se načrtno uničuje tiste neodvisne lokalne radijske postaje, ki se jim postavijo na pot do uresničitve njihovih poslovnih ciljev. Z načrtnim cenovnim dumpingom, ki ga komercialne radijske mreže že več kot 10 let izvajajo na lokalni oglasni ravni, se prej ali slej finančno izčrpa in prisili neodvisne lokalne radijske postaje v prodajo svojih radiev njihovim radijskim mrežam. Tako je danes že skoraj 75 % vseh slovenskih radijskih postaj v lasti treh največjih komercialnih radijskih mrež, zaradi česar je že danes težko govoriti o pluralnosti in raznovrstnosti slovenskih medijev. S predlaganimi rešitvami v Noveli ZMed, pa lahko na medijsko pluralnost na področju radia v prihodnje kar pozabimo. V Združenju neodvisnih radiev prvenstveno zahtevajo pošteno in enakovredno obravnavo vseh radijskih postaj v Sloveniji. Če so neodvisne radijske postaje dolžne spoštovati veljavno medijsko zakonodajo in jih AKOS hitro sankcionira, če tega ne počno, potem so dolžne isto zakonodajo spoštovati tudi komercialne radijske mreže. Danes žal ni tako, saj pristojni uradni organi v primeru očitnih kršitev zakonodaje, pri komercialnih radijskih mrežah radi pogledajo stran, da jih ne bi rabili sankcionirati. V nacionalnem regulatorju AKOS so jim že večkrat ustno in pisno priznali, da so seznanjeni z dolgoletnimi kršitvami komercialnih radijskih mrež, ki ne izvajajo matičnih radijskih programov, kot bi jih morale. O teh in podobnih kršitvah komercialnih radijskih mrež so v preteklosti prejeli že več prijav od različnih prijaviteljev, a slednje po več letih še vedno čakajo v predalih njihovih uradnikov na pričetek inšpekcijske obravnave. Tovrstno ravnanje kaže znake sistemske korupcije, zato se v Združenju neodvisnih radiev zavzemajo, da bi se nadaljnja obravnava Novele ZMed zamrznila, dokler se ne razčistijo in odpravijo obstoječe kršitve veljavne medijske zakonodaje, ki so privedle do današnje situacije na radijskem trgu.

1. Ali je namen ministrstva, da z novelo ZMed doseže dokončen izbris preostalih neodvisnih radijskih postaj v Sloveniji glede na očitno pasivnost Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) ter tudi Ministrstva za kulturo?

2. Kateri so razlogi, da AKOS ne izvaja radijske regulacije skladno z veljavnim zakonom?

3. Katere ukrepe boste sprejeli, da bodo pristojni uradni organi v primeru kršitev iz 109. člena Zmed sankcionirali komercialne radijske mreže, kot to določajo kazenske določbe 133. člena Zmed?

4. Koliko in od katerih prijaviteljev je AKOS prejel kršitve komercialnih radijskih mrež? 5. Zakaj se inšpekcijska obravnava še ni začela oziroma kaj jih pri tem zadržuje, ovira?

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.

Dušan Šiško, poslanec