Pisno poslansko vprašanje v zvezi z napakami storjenimi na Geodetski upravi Republike Slovenije

June 2, 2021 Jernej

Spoštovani.

Vladi Republike Slovenije postavljam vprašanje v zvezi z napakami storjenimi na Geodetski upravi Republike Slovenije.

Ugotovljeno je bilo, da so na Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS) naredili določene, za Slovenijo škodljive napake in sicer gre za izpad določenih naselij iz volilnega spiska.

Izpadli so kraji Bojtina, Bezovje, Bitnje, Babni Vrt, Abitanti, Arja vas in Andrejci, kar pomeni da bi v tem primeru 811 oseb ostalo brez volilnega glasu.

To pomeni, da bi bili praktično izbrisani.

Zaenkrat vemo za te napake, slišati pa je, da so bile ugotovljene še nove napake na GURSU in da naj bi še več državljanov ostalo brez volilne pravice.

Po našem mnenju ne gre za napake, saj računalnik sam od sebe takih napak ne more narediti, ampak za protidržavno delovanje določene osebe oziroma določenih oseb.

Zato zahtevamo, da ustrezni organi ugotovijo kdo je izvršil to, po našem mnenju sabotažo, kdo so odgovorne osebe, ki bi lahko to storile in kdo je glavna odgovorna oseba, ki zagotavlja ustrezno delo GURSU.

Po izvršeni preiskavi naj se objavi rezultate, odgovorne osebe pa naj se ustrezno sankcionira, najbolje odpusti iz delovnih mest.

Hvala za odgovor.

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja