Pisno poslansko vprašanje v zvezi z napredkom preiskave o zlorabi finančnih sredstev s strani uslužbenca NPU

December 18, 2020
December 18, 2020 Alenka

Spoštovani gospod minister, glede na medijski pogrom proti Vam, ko ste zahtevali razpravo in razjasnitev zadev na Nacionalnem preiskovalnem uradu Vam nameravam postaviti nekaj vprašanj. Najprej pa še kratka obrazložitev, zakaj Slovenska nacionalna stranka želi da se zadeve na NPU razčistijo, saj nam je v veliki meri poznana zgodba o vračanju 6000 EUR, »izposojenih« od osebe vpletene v zadevo.

Sprašujem Vas ali ste preverili zgodbo prizadetega M.Š. pri sedanjem šefu notranjega nadzora g. Prazniku glede dela NPU, še posebej g. Eržen Nejca, v prostorih zaščitne enote v Šiški?

Ali je g. Praznik kaj ukrepal in odprl vprašanju na NPU in vam o tem poročal?

Ali ste dobili celoten zapis razgovora med M.Š. in šefom notranje službe za nadzor g. Praznikom?

Po nekaterih namigih naj bi Policija določene zadeve skrivala in s tem pripomogla k blatenju zoper ministra. Po virih si je policist NPU izposodil denar od preiskovanca, ta policist pa naj bi bil g. Mlačnik Boštjan,ki naj bi bil sedaj na visokih položajih v zvezi s prisluhi. Po našem vedenju naj bi zadeva šla v obravnavo na tožilstvo, zato vas tudi prosim, da mi odgovorite kako se vse skupaj razvija in v kakšnem stadiju je trenutno?