Pisno poslansko vprašanje v zvezi z neustreznim delovanjem medresorske komisije

March 15, 2021 Alenka

V delu slovenske družbe je odnos do naše, slovenske vojske zelo čuden in dostikrat destruktiven. Določena politična opcija onemogoča in preprečuje delovanje slovenske vojske, na različne načine, ali pri nabavi oborožitev ali pa pri prodaji slovenskih izdelkov oborožitvene tehnike v tujini.

Slovenska država nujno potrebuje finance, kar pomeni da je dobrodošel čim večji izvoz, saj s tem krepimo državo in omogočamo državljanom boljše življenje. Nekateri v določenih vladnih resorjih tega ali ne razumejo ali pa namerno sabotirajo prizadevanja določenih sfer gospodarstva v tej smeri.

Zato izredno preseneča, da medresorska izvozna komisija, v kateri so predstavniki ministrstva za obrambo RS ministrstva za zunanje zadeve, gospodarske zbornice, policije in carine, ki jo vodi g. Gruber Marko, z namestnikom Nanut Alešem, tega ne razume. Na zadnjem sestanku s predstavniki gospodarstva, ki bi lahko določene slovenske izdelke s področja orožarske industrije izvažalo v tujino, v konkretnem primeru v Sudan, se je namestnik komisije g. Nanut odločil, da tega ne dovoli. Po besedah gospodarskih predstavnikov na sestanku, naj bi bilo odklonilno stališče sprejeto.

Spoštovani gospod minister, sprašujem vas:
• Ali je odločitev medresorske komisije vezana na politične preference članov komisije,
• Ali se predstavniki medresorske komisije seznanjajo s mednarodnimi pravnimi odločitvami o uvrstitvi oziroma izbrisu posameznih držav s črne liste,
• Ali imajo določeni ljudje kompetenco osebno odločati o morebitnem izvozu izdelkov te gospodarske panoge,
• Ali gre morda za osebne odločitve po ukazu določene politične opcije in
dalje,
• Ali ste prepričani, da so člani komisije seznanjeni z prodajo oboroževalne tehnike v sosednjih državah, predvsem državah nekdanje skupne Jugoslavije, Srbijo in Hrvaško,
• Kako nameravate posredovati na medresorski komisiji, da se zaradi osebnih odločitev državi Sloveniji in njenemu gospodarstvu s tem tudi slovenskemu proračunu, ne bi delala škoda?