Pisno poslansko vprašanje v zvezi z občinskimi oziroma mestnimi glasili

September 25, 2020
September 25, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke na Vlado Republike Slovenije naslavljam vprašanje v zvezi z zlorabami občinskih oziroma mestnih glasil za politično propagando.

Občinska glasila so najpomembnejši (ali celo edini) vir informacij o dogajanju v občini, a zadnje čase opažamo, da vedno bolj postajajo hvalospevi županom oziroma političnim strankam, katerih člani so župani.

Kot primer lahko navedem publikacijo MOL, Ljubljana. Župan Janković namreč glasilo zlorablja za svojo promocijo. Glasilo je namreč polno člankov, v katerih se župan hvali s projekti, poniglavo obračunava s političnimi nasprotniki ipd. Tovrstna praksa je posebej sporna v času lokalnih volitev, saj se glasilo financira iz javnega (občinskega) denarja. Se pravi, da župan Janković za lastno kampanjo neupravičeno zapravlja javni denar, kar pa hkrati pomeni veliko prednost pred drugimi kandidati, ki si morajo sami financirati volilno kampanjo.

Več kot očitno je, da gre za eklatantno zlorabo medijskega prostora
za samopromocijo.

Zanima me:

  • Kaj nameravate storiti z medijskim zakonjem, glede na to, da zakonje glede lokalnih glasil ni dovolj jasno?
  • Koliko odločb glede zlorab lokalnih glasil je izdalo Računsko sodišče?
  • Kakšne vrste zlorab so bile zaznane?