Pisno poslansko vprašanje v zvezi z obnovo državne ceste G1-2

February 18, 2020
February 18, 2020 Alenka

Spoštovani,
Vlado Republike Slovenije sprašujem v zvezi z obnovo državne ceste G1- 2.

Pri pregledu državnega proračuna in NRP-jev je bilo ugotovljeno, da je obnova državne ceste G1-2 skozi naselje Obrež in Grabe (tudi ne Loperšice-Ormož, pa ne krožišč) izpadla iz proračuna. Občina Središče ob Dravi je naročila in plačala teh. dokumentacijo in zgradila pločnike.

Obljubljeno je bilo, da bo povrnjen strošek dokumentacije in stroškov za gradnjo pločnikov. Pa se ni zgodilo ne eno ne drugo. Obljubljeno je bilo, da bo rekonstrukcija ali sanacija cestišča v naseljih Obrež in Grabe izvedena že v letu 2019. Nekaj obiskov oziroma ogledov je bilo, to pa je bilo tudi vse.

Z omejitvami tovornega prometa, ki jih je DRSC izvajal na tej cesti ni bilo
učinka, saj je bil tovorni promet v letu 2019 večji kot v 2018 (na mejnem
prehodu Zavrč je promet padel za 20 %.

Na terenu se ugotavlja, da so v posameznih občinah obnovljene nekatere državne ceste, kjer poteka le lokalni tovorni promet, nikakor pa mednarodni kot v občini Središče ob Dravi. To dokazuje, da pri investicijah
v prometno infrastrukturo ni merilo stanje in obremenjenost ceste, ampak
zgolj »politična moč«.

  1. Zakaj ni prišlo do obnove državne ceste G1-2 v letu 2019?
  2. Zakaj občini niso bili povrnjeni stroški tehnične dokumentacije in
    gradnje pločnikov?
  3. Kdaj bo obnovljena državna cesta G1-2 v letu 2019?

Hvala za vaš odgovor.
Jani Ivanuša,
poslanec