Pisno poslansko vprašanje v zvezi z obravnavo mitnice

May 21, 2020
May 21, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem Vlado Republike Slovenije, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

V letu 2019, natančno dne 31.7.2019 sem na Ministrstvo za kulturo in na Ministrstvo za okolje in prostor naslovil poslanski vprašanji v zvezi z zaščito mitnice (vas Dutovlje).

Z odgovorom nisem bil zadovoljen zato sem zahteval dopolnitev odgovora na pisni poslanski vprašanji. Prav tako z dopolnitvijo nisem bil zadovoljen, saj se spremenilo ni prav nič, čeprav bi do sprememb lahko prišlo. Glede na zamenjavo oblasti, sem prepričan, da bo vloženo poslansko vprašanje pripeljalo do konkretnih rešitev.

Prepričan sem, da trenutna oblast prepozna vrednost kulturnih spomenikov, kot tudi kulturne dediščine in bo naredila vse potrebno, da se le ta ohrani oz. konzervira.

Vladni dokumenti na katere se nanaša moje tokratno vprašanje so št.: 001- 60/2019/3, 001-60/2019/8, 001-131/2019-10 in 001-131/2019/14.

Ministrstvo za finance:

• Zanima me, na kakšen način misli pristojen minister za finance povečati proračun Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kjer obstoji že akutni problem podfinanciranja?

• Zanima me, kaj se bo storilo, da bo ZVKDS namenjenih več sredstev za izpopolnjevanje tam zaposlenih?

Ministrstvo za kulturo:

• Zanima me, kakšne konkretne ukrepe bo Ministrstvo za kulturo predložilo v zakonodajni postopek, v zvezi s tem, da bodo lastniki kulturne dediščine motivirani kulturno dediščino obnavljati, ne pa da se odločajo za rušitev?

• Zanima me, kakšne so pričakovane spremembe na področju zaščite kulturne dediščine glede na dejstvo, da je bil dne 26.11.2019 sprejet Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe RS v kulturi ?

• Zanima me, kakšne bodo stimulacije za lastnike, da se ti več ne bodo odločali za rušitve objektov, ki spadajo pod kulturno dediščino?

• Zanima me, ali se bo glede na Zakon o državni upravi sprejela politična odločitev, da se uporabijo izredna pravna sredstva v konkretnih postopkih na ZVKD?

Ministrstvo za okolje in prostor:

• Zanima me, kakšni so zaključki inšpekcijskega postopka, ki ga je vodila Gradbena inšpekcija in dne 28.8.2019 še ni bil zaključen?

• Glede na zgoraj postavljeno vprašanje, kjer se je ugotavljajo tudi dejansko stanje, me zanima, kakšni so rezultati kontrole gradbenih dnevnikov?

• Zanima me, ali se nameravajo sprejeti spremembe, ki bodo določale pridobitev gradbenega dovoljenja v primeru rušitve oz. odstranitve objekta?

• Zanima me, ali se bo glede na Zakon o državni upravi sprejela politična odločitev, da se uporabijo izredna pravna sredstva v konkretnih postopkih na pristojni gradbeni inšpekciji?

Ministrstvo za pravosodje:

• Zanima me, kaj konkretno je organ pregona storil v zvezi z domnevno kazensko ovadbo glede nevestnega dela v službi uslužbencev, ki so vodili te postopke?

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko:

• Zanima me, kakšna je strategija črpanja evropskih sredstev, ki se nanašajo na projekte varstva kulturne dediščine?

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja