Pisno poslansko vprašanje v zvezi z odločitvami državnega odvetništva RS

May 14, 2020
May 14, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministrico za pravosodje mag. Lilijano Kozlovič, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

Dne 20. aprila 2020 je PS SNS med drugim tudi na Državno odvetništvo RS naslovila pobudo za Obnovo postopka ter podrejeno zahtevala ničnost odločbe v zadevi prenosa nepremičnega premoženja RS, ki je pod varstvom določil o kulturni dediščini. Gre za prenos nepremičnega premoženja (Križank) med Mestno občino Ljubljano in Republiko Slovenijo.

V PS SNS menimo, da je takšna pobuda edina pravno vzdržna pot za zakonito poslovanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Državno odvetništvo je dne 28.04.2020 v dopisu št. M3-A002-50/2020-2- MB odgovorilo:

• da nima pravne podlage za vložitev predloga za obnovo postopka ali za izrek ničnosti sklepa in

• druge zakonsko ali s predpisom določene pristojnosti za izpodbijanje sklepov vlade, ki so po naravi akti poslovanja vlade glede sklenitve pravnega posla, ki ga kot pogodbena stranka sklepa država.

Takšen zaključek nas je močno presenetil, saj smo vse upe polagali v pravično in razumno delovanje Državnega odvetništva RS. Že iz imena izhaja, da gre za organ, ki bi moral skrbeti za državne interese. Dobili smo občutek, da gre pri tej odločitvi, za podaljšano roko že tako spornega poslovanja ministra dr. Pikala kakor tudi njegovega predhodnika. Po našem mnenju gre za vprašljivo strokovno odločitev. Upoštevaje celotno materijo zadeve, smo prepričani, da gre za oškodovanje državnega premoženja na račun privatnih interesov. Največ od tega posla, bi naj imel župan glavnega mesta RS.

• Kako je možno, da nekdo podpiše pogodbo izven svojih pristojnosti?

• Predlagamo, da naslovno ministrstvo izda odredbo o nadzoru nad delovanjem državnega odvetništva RS v konkretni zadevi (peti odstavek 2. člena v zvezi z 91. členom Zakona o državnem odvetništvu – ZDOdv) in nam posreduje zaključno poročilo.

• Zanima me, zakaj tovrstne odločitve niso del letnega poročila 47. člen ZDOdv?

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja