Pisno poslansko vprašanje v zvezi z odloženimi smetmi k udornici Risnik v Divači

June 1, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministra za okolje in prostor, mag. Andreja Vizjaka, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

V mesecu marcu je bila policija, medobčinski inšpektor in okoljska inšpekcija obveščena o velikem kupu smeti (60 kubičnih metrov oz. približno 100 ton) na travniku pri Risniku v Divači, kjer pa ne gre za nevarne odpadke, temveč za nekakšne ostanke kosovnih odpadkov.

Brezobzirni neznani storilci, domnevajo da Italijani, so odpadke odložili na del Nature 2000, ki leži tik nad podzemnim tokom reke Reke in je večkrat zaščiteno. Domačini se bojijo, da se postopki ugotavljanja krivca in umika odpadkov ne bodo prav hitro odvrteli.

Posledice so v okolici tudi že vidne, kajti močna burja je manjše kose hitro raznesla naokoli.

1. Ali so pristojne službe že ugotovile, od kod naj bi prišli odpadki oz. kdo jih je tja pripeljal?

2. Kaj bo ministrstvo naredilo, da bo velika količina odpadkov odšla na odlagališče ali v sežigalnico in kdaj naj bi to bilo?

3. Ali je policija že prijela domnevne krivce, koliko jih je bilo in kako bo ukrepala zoper njih?

4. Do kakšnih ugotovitev je prišla pristojna okoljska inšpekcija in kakšne kazni, sankcije predvideva za njih?

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.

Dušan Šiško, poslanec