Pisno poslansko vprašanje v zvezi z ogrožanjem javnega prometa

May 31, 2021 Jernej

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, da mi odgovori na naslednja vprašanja:

Pred Ministrstvom za kulturo se je pred nedavnim zlivala barva tako po pločniku kot po cestišču. S tem so se poškodovale talne označbe. Prometni znak bodisi kot talna označba bodisi kot stoječi prometni znak imata enak pomen za udeležence cestnega prometa. Osebe so s svojimi ravnanji ogrožale javni promet, saj so povzročile poškodovanje talnih označb na način, da so jih prekrili z barvo. S tem početjem so storili vsaj dvoje kaznivih dejanj, povzročitev splošne nevarnosti (314. člen KZ-1) in ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom (326. člen KZ-1).

Cestišče nikakor ne sme biti predmet kakršnihkoli umetniških inštalacij, saj so temu namenjeni drugi prostori (ateljeji, galerije). S tovrstnim početjem se ogroža javni promet in policija ima po Kazenskem zakoniku vse možnosti, da ukrepa, saj gre za sum povzročitve kaznivega dejanja. Ne gre za enkratni dogodek, temveč je do podobnih dogodkov že prihajalo v preteklih mesecih na isti lokaciji. Slednje pomeni, da storilci oz. osumljenci postajajo iz meseca v mesec bolj pogumni, saj z ne ukrepanjem Policije dobijo dodaten motiv k dodatnim in vedno bolj drznim ravnanjem. Takšno početje je nezakonito.

• Zanima me, ali je in kako je ukrepala Policija?
• Zakaj policija storilcev ni popisala?
• Koliko kazenskih ovadb je Policija spisala v zadnjih letih, kjer je bil osumljenec obravnavan po 326. členu KZ-1?
• Kako bo Policija v prihodnje preprečila tovrstno početje na javnih površinah, tudi na cestišču, ki je namenjeno izključno cestnemu prometu?

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja