Pisno poslansko vprašanje v zvezi z rabo slovenščine na spletnih portalih

October 5, 2020
October 5, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem Vlado RS, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

Zakon o javni rabi slovenščine je bil sprejet davnega leta 2004. V vsem tem času je bila sprejeta le ena novela, in sicer v letu 2010. V tem času se je družbeno okolje toliko spremenilo, da zakon več ne do ega svojega primarnega namena. Smisel zakona naj bi bil v pojasnjevanju pomena in vloge jezika v družbi, seznanjanje članov skupnosti, fizičnih in pravnih oseb, z njihovimi nalogami v zvezi z jezikom nasploh in po posameznih področjih ter spodbujanje k dejavnemu razvijanju jezikovne zmožnosti.

Predmetni zakon ureja in določa rabo slovenščine v javnem življenju Republike Slovenije. Splošno znano dejstvo je, da se vedno več komunikacije in druženja seli na internetne portale. Po našem mnenju pa sedaj veljavni zakon tega področja primerno ne ureja, saj v času njegovega
sprejetja, zakonodajalec ni mogel uvideti prihajajočega razvoja družbe. Povsem nedopustno je, da brskalnik kot je www.google.si, ki ga uporablja
praktično skoraj vsak uporabnik spleta, med iskani povezavami preferira spletne strani v hrvaškem jeziku. Portal, ki ima registrirano domeno ˝.si˝, bi
moral med iskanimi zadetki na prva mesta postavljati izključno zadetke v slovenskem jeziku in nikakor ne tujejezične predvsem pa hrvaške spletne
strani. Ker gre za javno rabo slovenskega jezika v spletnem okolju, menimo, da bi bilo treba ustrezno novelirati zakon, ki ureja javno rabo
slovenščine.

• Zakaj država dopušča, da domene, ki so registrirane v naši državi(.si), ponujajo med prvimi zadetki tujejezične povezave?
• Kakšna je trenutna aktivna jezikovna politika, ki vključuje skrb za zagotovitev razvoja in kulture jezika na spletnih portalih?
• S katerimi ukrepi se bo država odzvala na takšno poslovanje tujih subjektov v naši državi, da bo zaščitila jezik, ki predstavlja del
kulturne identitete naroda?
• Kako si pristojne institucije predstavljajo rabo slovenskega jezika v spletnih okoljih in kakšne poteze se bodo naredile, da se bo slovenski
jezik ustrezno zaščitil in se bo spodbudila njegova uporaba?
• Kakšni programi trenutno potekajo, da se predvsem mladi državljani spodbujajo k aktivni uporabi slovenskega jezika na spletnih portalih?

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja