Pisno poslansko vprašanje v zvezi z razsulom na področju osnovnega šolstva

March 5, 2021 Alenka

Na področju izobraževanja je prišlo do popolnega razvrednotenja učnih programov, zato povzemamo pomisleke učiteljev.

Gaber s svojim omrežjem pajdašev kuje dobičke na račun ohranjanja škode, ki jo je povzročil z reformo osnovne šole. Gabrovo interesno omrežje obvladuje Zavod RS za šolstvo (npr. Vinko Logaj, Vladimir Milekšič s privrženci, ki imajo od tega verjetno določene koristi), sega tudi na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Pedagoško fakulteto. Sestavili in izpeljali so reformo ob uvedbi devetletke ter prikrito postopno odmaknili osnovno šolo stran od znanja in znanosti. Od tega imajo bonitete, zato tako trdno ohranjajo svoj monopol na tem resorju.

Pri vseh vladah jim uspeva ohranjanje nedopustnega stanja, ki jim prinaša dobičke, npr. na račun podrtega zreduciranega predmeta biologija, ki je pred devetletko bil sicer tradicionalno uveljavljen predmet od 6. razreda naprej.

Namesto podrte biologije so si na predmetni stopnji osnovne šole sestavili novi instant predmet naravoslovje (v 6. in 7. razredu), učiteljem, ki ga želijo poučevati, pa ves čas zaračunavajo draga izobraževanja.

Posledice odmika od znanja je krepitev neznanstvenih pristopov, ki vdirajo v prostor izrinjenega znanja in se v družbi vse bolj razkrivajo tudi v času epidemije koronavirusa (npr. v nasprotovanju vladnim ukrepom proti širjenju koronavirusa, odklanjanju cepljenj, škodljivem nasedanju ponudbi raznih kamenodobnih diet in čarovnikov), uvajajo pa LGBT agende.

Gaber s svojim omrežjem pajdašev ves čas neovirano ščiti monopol nad šolskim resorjem in iz tega izvirajoče dobičke, tako da dosledno popolnoma ignorirajo vse pozive k odpravi škodljivih posegov v šolski sistem.

Pripravljeni so celo nezakonito posegati v dokumente in tudi potvarjati strokovna gradiva, povezana npr. z analizami. Tako preprečujejo, da bi na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Strokovni svet RS za splošno izobraževanje prišli pravi izsledki analiz, ki bi razkrili te napake, kodo zaradi neznanja in s tem povezane probleme (oz. neovirano okrog prinašajo tako ministrico kot Strokovni svet RS za splošno izobraževanje).

Zaradi širše problematike namernega uničevanja razvojnih procesov mlade generacije sprašujem ministrico, kdaj in kako namerava odpraviti namerne napake in s pozicij odstraniti škodljivce?

Slovenci imamo pameten in marljiv podmladek, ki ga hočejo nekateri zatreti in uničiti (večinoma že od leta 1993 dalje), zato smo tem mladim dolžni zagotoviti vse možnosti prave izobrazbe.