Pisno poslansko vprašanje v zvezi z razvrednotenjem študijskih programov

February 19, 2021
February 19, 2021 Alenka

Na trgu dela se pojavljajo težave, za katere po našem mnenju do sedaj pristojno ministrstvo ni našlo ustreznega odgovora. Na visokošolskih zavodih se izvajajo študijski programi. Velikokrat se zgodi, da študent po zaključku študija na trgu ni konkurenčen, ker mu sam študijski program ne zagotovi primernih znanj. Konkretno imam v mislih Fakulteto za računalništvo in informatiko (Univerza v Ljubljani) in Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Univerza v Mariboru). Študent pridobi strokovni naziv diplomiran inženir računalništva in informacijskih tehnologij, vendar ne trgu ni konkurenčen. Osebo, ki ima npr. srednješolsko izobrazbo in dela v IT podjetju, delodajalec pošlje na izpopolnjevanje k podjetjem, kot so npr. Microsoft, IBM, SIEMENS, Samsung, HP, Apple in Oracle, kjer te osebe pridobijo določene certifikate. S temi certifikati so na trgu v neprimerno boljšem položaju kot pa študentje, ki imajo pridobljeno izobrazbo po študijskih programih. Medsebojno si pri zaposlovanju niti približno ne morejo konkurirati, ker pri delodajalcu v večini primerov šteje le pridobljeni certifikat. S takšnim načinom se popolnoma razvrednoti šolski sistem in delovanje zgoraj omenjenih fakultet. Ureditev tega področja bi moralo biti nedvomno eden izmed temeljnih izzivov naslovnega ministrstva.

Do podobnih težav prihaja tudi na področju ekonomije, predvsem na področju revizije. Gre za posredno privatizacijo visokošolskih zavodov, saj s takšnim načinom delovanja izgubljajo svojo temeljno poslanstvo – izobraževanje.
Kakšen smisel delovanja še potem sploh imajo ti zavodi?
• Kaj bo naslovno ministrstvo storilo, da bodo študentje s pridobljeno strokovno izobrazbo na trgu delovne sile konkurenčni z imetniki
certifikatov?
• Kako bo ministrstvo ustrezno prilagodilo študijske programe?
• Ali ima ministrstvo namen v sam izobraževalni sistem vključiti gospodarske družbe, ki ponujajo pridobitev zahtevanih certifikatov?
• Kako se z omenjeno problematiko soočata dekana teh fakultet in predstojniki kateder?
• Ali je v prihodnosti moč pričakovati podobne probleme tudi na področjih medicine, prava, arhitekture, strojništva in ostalih področij?