Pisno poslansko vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo Žičke kartuzije

March 19, 2021 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

Žička kartuzija je nedvomno izjemen spomenik tako državnega kot tudi evropskega pomena. Država bi morala skrbeti za to, da se zaščitijo originalne srednjeveške sestavine. Degradacija srednjeveškega spomenika na raven sodobne arhitekture, ki je nedvomno lahko atraktivna, a vendarle prinaša prevrednotenje pomena spomenika, kar Žička kartuzija nedvomno tudi je. Percepcija same stavbe se bo z leti prevrednotila, saj se več nobeden ne bo spomnil originalne izvedbe.

Povsod po Evropi si prizadevajo za povrnitev prvotnih oblik in kritin. Ta kritina je bila največkrat klasična opečnata oziroma škriljem.

Zagotoviti se mora karakter ruševin in dolgoročna ohranitev vseh izvirnih elementov spomenika obenem pa rekonstrukcija prvotnega objekta. Zavod za kulturno dediščino v Celju ima že pripravljene vse projekte za izvorno obliko strehe, in so si prizadevali, da se izdela streha po teh predlogih. Po naših informacijah se je v sam postopek izvedbe vmešal Ljubljanski zavod za varstvo kulturne dediščine, ki si prizadeva da do rekonstrukcije sploh ne bi prišlo. Želijo namreč, da ruševine ostanejo takšne, kakršne so, kar pomeni danes v izmeri nekaj metrov, naslednje leto kakšen meter manj, čez nekaj desetletij pa ruševin praktično ne bi bilo več.

Več kot očitno je, da je problem v prevelikem obsegu financiranja, kajti če bi bila sredstva vsako leto po nekaj 100.000,00 € najverjetneje interesov po tem projektu ne bi bilo. Tako pa se želi ponovno pokrasti in delati v škodo kulture.

Od ministrstva zahtevam, da ustavi uničevanje kulturne dediščine in zasebne projekte uničevanja le te.
• Zanima me, kaj boste kot minister naredili za to, da se ohrani izviren videz Žičke Kartuzije?
• Ali boste kot minister, kako ukrepali, da se bo zamenjalo vodstvo na Zavodu za kulturno dediščino v Ljubljani, ki jih želi namerno uničiti kulturno in zgodovinsko dediščino slovenskega naroda?
• Ali boste kot minister upoštevali moje pripombe, in iz postopka izločili Zavod za kulturno dediščino iz Ljubljane, kjer več kot očitno niso dovolj usposobljeni, ter prepustili, da postopek izpelje Zavod za kulturno dediščino v Celju, kateri pa ravna kot dober strokovnjak?