Pisno poslansko vprašanje v zvezi z relativno vlago v prostorih in njenimi rešitvami

June 5, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministra za okolje in prostor, mag. Andreja Vizjaka, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

Za zdravo bivalno okolje tako doma, na delovnem mestu, v šolskem prostoru in tako dalje ni dober ne presuh ne prevlažen zrak. Kakovost zraka v bivalnih prostorih težko zaznavamo z našimi čutili, kajti večine problematičnih in zdravju škodljivih sestavin sploh ne moremo zaznati. Prav zaradi tega je stalno prisilno prezračevanje nujno, saj z odpiranjem oken prostorov ne moremo tako prezračiti, da bi zagotovili zdravo in udobno notranjo klimo. Dejstvo je, da je vlažnost zraka izredno pomembna za zdravo bivanje in dobro počutje. Kar se tiče primerne vlažnosti in prezračevanja, se poraja več vprašanj in predlogov, kako oboje uskladiti. Najbolj zdravo bivalno okolje ima stopnjo vlažnosti od 40 do 60 odstotkov. Če je vlage v zraku manj, se lahko poškoduje sluznica, ki postane manj odporna in s tem bolj dovzetna za različne okužbe, pojavljajo se težave s kožo… Nizka vlažnost se pojavlja pozimi, povzročajo pa jo fizikalne razmere. Ne glede na absolutno vlažnost se relativna vlažnost tako zelo zmanjša, da imamo v prostorih samo okoli 25 do 35 odstotno vlažnost, kar pa je premalo. S tem problemom se je srečala tudi Osnovna šola Podbočje, kjer so jim merilci pokazali 30 odstotkov in manj, kar ni dobro. V poletnem času pa se stopnja vlažnosti velikokrat dvigne nad 60 odstotkov in zopet nismo zadovoljni. Tako imamo dvakrat letno, pozimi in poleti, težave z zračno vlago.

1. Katere gradbeno-obrtniške in inštalacijske posege je potrebno izvesti ter katere komponente in opremo je potrebno dobaviti, če želimo imeti optimalno stopnjo vlažnosti?

2. Kakšna je ocena te investicije, da se zagotovi ustrezne ukrepe, ki bodo uravnali relativno vlago?

3. Ali ministrstvo razmišlja, da bi imeli tudi zaposleni vsak v svoji pisarni, delavci v proizvodnjah, šoloobvezni otroci v vsaki učilnici nameščene merilnike na vidnih mestih?

4. Kakšen je strošek glede vgradnje vlažilnikov v objekte ter kakšna je poraba električne energije?

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem. Dušan Šiško, poslanec