Pisno poslansko vprašanje v zvezi z RTV in načelom politične uravnoteženosti

September 18, 2020
September 18, 2020 Alenka

Spoštovani,
Vlado Republike Slovenije sprašujem v zvezi z RTV in načelom politične uravnoteženosti.

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1, Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) v 5.
členu določa, da morajo novinarji, uredniki RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, pri
svojem delu še posebej spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma.

Od predčasnih volitev v Državni zbor 2018 je minilo že več kot dve leti, zato je čas za analizo dosedanjega uresničevanja načela politične
uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma.

  1. Kako RTV Slovenija uresničuje načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma?
  2. Kolikokrat so bili na TV Slovenija povabljeni predstavniki političnih strank v zadnjih dveh letih, in sicer po posameznih političnih strankah?
  3. Koliko časa je bilo na TV Slovenija namenjeno predstavnikom političnih strank v zadnjih dveh letih, in sicer po posameznih političnih strankah?
  4. Kolikokrat so bili na Radio Slovenija povabljeni predstavniki političnih strank v zadnjih dveh letih, in sicer po posameznih političnih strankah?
  5. Koliko časa je bilo na Radio Slovenija namenjeno predstavnikom političnih strank v zadnjih dveh letih, in sicer po posameznih političnih
    strankah?

Hvala za vaš odgovor.
Zmago Jelinčič Plemeniti,
poslanec