Pisno poslansko vprašanje v zvezi z ukinitvijo kredita za hibridna vozila

June 9, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem Vlado Republike Slovenije, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

Promet čedalje bolj onesnažuje naše okolje s prekomernimi emisijami toplogrednih plinov, slednje še posebej velja za dizelska vozila. Republika Slovenija zagotavlja skoraj največ sredstev v EU za nakup električnih in hibridnih vozil. Eko sklad od leta 2011 dodeljuje nepovratna sredstva za električne avtomobile in priključna hibridna vozila. Skladno z energetskim zakonom so sredstva za izvajanje programa Eko sklada zagotovljena iz zbranih prispevkov za povečanje energetske učinkovitosti.

1. Zakaj se je ukinil kredit za hibridna vozila preko Eko sklada?

2. Kaj je razlog za ukinitev, glede na to, da naj bi strmeli k bolj čistejšemu okolju?

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.

Dušan Šiško, poslanec