Pisno poslansko vprašanje v zvezi z vključevanjem tujih jezikov v naš šolski sistem

June 4, 2020
June 4, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem Vlado RS, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

Na Odboru za Kulturo smo dne 4. 6. 2020 obravnavali Poročilo o izvajanju akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in za jezikovno opremljenost, sprejetih na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014 – 2018. Obdobje jezikovne politike se nanaša na delovanje preteklih levih vlad. Menim, da bi jezikovna politika morala biti osredotočena na slovenski jezik. Na območjih narodnih skupnosti pa tudi na italijanščino in madžarščino (upoštevaje 11. člen Ustave RS). Nedopustno in povsem nesprejemljivo pa je, da v programu za jezikovno politiko lahko preberemo, da se albanščina vključuje v naš šolski sistem. Več kot očitno je, da je iz leta v leto več poudarka na albanščini, na drugi strani pa se s takšnim delovanjem v šolskem sistemu siromaši slovenski jezik. Očitno so v našem šolskem sistemu zaposleni tudi učitelji z znanjem albanskega jezika, ki izvajajo dopolnilni pouk albanščine. Na območju naše države se že ustanavljajo enkalve z izključno albansko govorečimi prebivalci, več kot očitno pa je, da imajo otroci teh priseljencev podporo tudi v šolskem sistemu. S takšnim delovanjem se korak za korakom prevzema naš teritorij, kultura, bit naroda, itn.. Upamo, da sedanja vlada ne bo zagovarjala takšne absurdne jezikovne politike.

• Zanima me, zakaj se albanščina pojavlja v našem šolskem sistemu?

• Zanima me, zakaj se namenjajo proračunska sredstva za izvajalce albanskega jezika?

• Zanima me, kako je zastavljena jezikovna politika v prihajajočih letih?

• Kakšen je načrt, da se bo v prihodnosti krepil slovenski jezik ter izkoreninil albanski jezik, ki je v našem okolju tujek?

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja