Pisno poslansko vprašanje v zvezi z zaščito reke Krke na Dvoru

May 8, 2020 Alenka

Težava, ki pesti okoliške prebivalce, je ribogojnica na Dvoru pri Žužemberku, zaradi katere je ogrožen vodostaj reke Krke in njeno preživetje. Zaradi ribogojnice, ki je na neznani način pridobila koncesijo, po besedah domačinov na koruptiven način, je pretok zgolj 0,3 m3 na minuto, medtem ko bi moral biti minimalni pretok 1,8 m3 . Ima koncesijo, vendar bi moral spoštovati pravilo o dovoljenem odjemu vode oziroma koliko mora pripreti zapornico, da v strugi teče minimum.

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministra za okolje in prostor, mag. Andreja Vizjaka, naslednje:

1. Zakaj oziroma iz kakšnih razlogov pristojne inšpekcije niso naredile ničesar za zaščito reke Krke v povezavi z ribogojnico na Dvoru?

2. Zakaj Agencija Republike Slovenije za okolje ni ukrepala in kdaj bo zaščitila reko Krko?

3. Iz neznanega razloga se ministrstvo ni odzvalo na perečo problematiko ogroženosti reke Krke v občini Žužemberk, zato sprašujem, kakšna bodo dejanja v bodoče?

4. Na koliko časa se izvaja monitoring in ocenjevanje stanja površinskih voda ter kdaj je bil opravljen nazadnje?

5. Zanima me, katere kršitve ste zaznali in kako boste ukrepali oziroma odgovorne sankcionirali?

6. Kolikšen je bil vodostaj reke Krke na Dvoru po podatkih hidroloških postaj v zadnjih šestih mesecih?

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.

Dušan Šiško, poslanec