Pisno poslansko vprašanje v zvezi z zlatom Banke Slovenije

June 10, 2020
June 10, 2020 Alenka

Spoštovani,

Vlado Republike Slovenije sprašujem v zvezi z zlatom Banke Slovenije.

Zanima me:

– Koliko zlata ima Banka Slovenije?

– Kje ima Banka Slovenije deponirano zlato?

– Zakaj je zlato Banke Slovenije deponirano v tujini?

– Nemčija in nekatere druge države svoje zaloge zlata pošiljajo domov, npr. iz ZDA. Ali bo tudi Slovenija svoje zaloge zlata prenesla v domovino?

– Kolikšen je celoten strošek deponiranja zlata?

– S koliko in katerimi družbami ima Banka Slovenije sklenjene svetovalne pogodbe (npr. za odvetniške storitve) v zvezi z deponiranjem zlata?

– Kdo varuje zlato Banke Slovenije v tujini in kolikšen je strošek varovanja?

– Ali je zlato Banke Slovenije v tujini zavarovano, pri kateri zavarovalnici in kakšen je strošek tega zavarovanja?

Hvala za vaš odgovor.

Zmago Jelinčič Plemeniti, poslanec