Vprašanje ministru za kulturo v zvezi s tehniško dediščino

January 15, 2020
January 15, 2020 Teodor

Pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega ministru za kulturo mag. Zoranu Pozniču v zvezi s tehniško dediščino

Slovenija je bila v bivši državi gonilo gospodarskega razvoja. Ta razvoj ni prišel čez noč vendar je bila za to potrebna v veliki meri industrija. Industrijskih obratov je bilo na območju Republike Slovenije ogromno.

Ker se tehnologija razvija, je povsem normalno, da raznorazna oprema oz. stroji zastarijo. Tovrstne premičnine pa lahko po tem ko ˝odslužijo˝, dobijo povsem nov pomen. Tak pomen vidim v ohranjanju tehniške dediščine, s pomočjo katere se bodo lahko naši potomci seznanili, s čim so rokovali naši predniki in kako je industrija napredovala. Tako premičnine, kot tudi nepremičnine na terenu propadajo, saj niso ustrezno konzervirane.

Seveda je pod tehniški spomenik potrebno umestiti tudi vsako tehnološko spremembo, katera je privedla do širših družbenih sprememb. Ena izmed takšnih tehnoloških sprememb je bila zagotovo železnica.

Istočasno pa opozarjamo na problem nepremičnih tehniških spomenikov.

S tovrstno problematiko, se na državnem nivoju ukvarjata tako Zavod za varstvo kulturne dediščine (nepremična dediščina) in Tehniški muzej Slovenije.

Na podlagi napisanega me zanima:

• kako kot minister ocenjujete medsebojno sodelovanje vodstvenih struktur zgoraj omenjenih institucij na področju tehniške kulturne dediščine?

• koliko vnosov je povprečno vnesenih v EŠD na letnem nivoju?

• koliko od teh vnosov se nanaša na tehniško dediščino oz. spomenike?

• koliko imamo v Republiki Sloveniji strokovnjakov, torej restavratorjev in konservatorjev, ki se ukvarjajo s kulturno tehniško dediščino?

• koliko tehniških spomenikov imamo s statusom lokalnega, državnega in evropskega pomena kulturne dediščine?

• kaj boste kot minister naredili, da se bodo prostori muzeja, ki se ukvarja s to problematiko ustrezno povečali in zbirka ustrezno dopolnila?

• ali sploh obstaja kakšna groba ocena koliko premične in nepremične tehniške kulturne dediščine je na območju Republike Slovenije, in kaj se bo naredilo, da pride do sprememb na tem področju?

• kakšne konkretne stimulativne ukrepe boste sprejeli za tiste ljudi, ki imajo zasebne muzeje in zbirke s tehniško dediščino?

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja

, , , ,