Pobuda ministrici za delo, družino, socialne zadeve v zvezi s pravico do pridobitve pokojnine

January 27, 2020
January 27, 2020 Teodor

Pisno poslansko pobudo v zvezi s pravico do pridobitve pokojnine, ki jo naslavljam na ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer.

Ustava Republike Slovenije v 14. členu prepoveduje vsakršno diskriminacijo, med drugim tudi takšno, ki bi temeljila na spolu.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) je eden izmed takšnih zakonov, ki v obstoječi ureditvi omogoča diskriminatorno obravnavo upravičencev do pokojnine glede na njihov spol.

V smeri zlitja spolov oziroma zagotavljanja največje možne mere enakopravnosti Fakulteta za družbene vede ukrepa na način, da omogoča uporabo straniščnih prostorov vsem osebam enako, ne glede na spol. Tako naj bi bila zagotovljena popolna enakost med spoloma. Podobnim tendencam sledi tudi Filozofska fakulteta.

Zato bi bilo prav, da tudi resorno ministrstvo poskrbi, da ne bi pri izplačilu pokojnin prihajalo do razlik med zavarovanci. Nepošteno do moškega oziroma ženskega spola je, da obstaja razlika pri izpolnjevanju pogojev za pridobitev pokojnine.

Na podlagi vsega navedenega predlagamo, da naslovno ministrstvo sprejme smernice:

˝Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se osebe, ki se informirajo o tem, kdaj bodo upravičene do pokojnine, primerno obvesti o možnosti zamenjave spola in posledično ugodnejših kriterijev za pridobitev pokojnine.˝

Zmago Jelinčič Plemeniti
vodja

, , , ,