Zaostritev podaljšanja statusa Ukrajincem z začasno zaščito – Pobuda vladi

August 16, 2023 Slovenska nacionalna stranka

Od 10. marca 2022 lahko v Sloveniji osebe, ki so zaradi posebne vojaške operacije ruskih oboroženih sil zapustile Ukrajino, zaprosijo za status začasne zaščite.

Oseba, upravičenec po seznamu, ki ga je določila vlada, lahko ob vstopu v Republiko Slovenijo izjavi, da namerava v Republiki Sloveniji zaprositi za začasno zaščito, izpolni vlogo za začasno zaščito pri policiji in predloži vsa dokazila, ki jih ima na razpolago in so pomembna za odločanje o priznanju začasne zaščite. Policija vlogo in morebitna dokazila brez odlašanja posreduje upravni enoti, na območju katere bo prosilec za začasno zaščito nastanjen. Upravna enota v skrajšanem ugotovitvenem postopku ugotavlja, ali prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev začasne zaščite. Upravna enota izda prosilcu, ki mu je priznana začasna zaščita, izkaznico, ki velja tudi kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji.
Po pridobitvi statusa je oseba deležna pravic, ki ji gredo iz tega naslova, kot je denarna socialna pomoč, žepnina, slovenska davčna številka in bančni račun, denarna pomoč za zasebno nastanitev, otroški dodatek in znižano plačilo vrtca, oproščeno plačilo cestnine (e-vinjeta), zdravstveno varstvo, delo, izobraževanje, brezplačna pravna pomoč, združevanje družine, in druge pravice ter ugodnosti, ki gredo iz naslova pridobljenega statusa (denimo pomoč Rdečega križa in Karitas).

Začasna zaščita je časovno pogojena in se lahko podaljšuje, oseba pa mora podaljšanje opraviti pri upravni enoti v kateri ima urejeno prebivanje.
Na terenu je zaznati zelo velike anomalije saj veliko ukrajinskih državljanov izkorišča dobroto Republike Slovenije in koristi navedene pravice, ki jim gredo iz naslova pridobljenega statusa. Veliko oseb s statusom v Republiki Sloveniji sploh ne prebiva, poznamo pa primere ko se osebe vračajo v Ukrajino in v Slovenijo hodijo takorekoč samo na dopust.

Vladi predlagamo, da zaostri pogoje podaljšanja statusov oseb tako, da uslužbenec upravne enote pri vlogi za podaljšanje vpogleda v potni list zaprositelja (potni list naj bo obvezni dokument pri podaljšanju statusa) ali pa vpogleda v SIS (Schengenski informacijski sistem), kjer je vsaka oseba, ki zapušča območje Schengena ali vanj vstopa (večina Ukrajincev to počne na ukrajinsko-poljski meji), zavedena v sistem. In če uslužbenec upravne enote ugotovi, da v potnem listu ali v SIS obstaja podatek, da je oseba med tem ko je imela status začasne zaščite v Republiki Sloveniji, potovala v Ukrajino (iz katere je bežala zaradi vojnih razmer v državi in na podlagi tega v RS pridobila status), ne podaljša statusa oz. vlogo za podaljšanje z odločbo zavrne.

Slovenija ima dovolj državljanov, ki potrebujejo pomoč države, ne pa da bo država financirala izkoriščevalce, ki dopustujejo pri nas. Po našem mnenju takšne osebe ne potrebujejo statusa začasne zaščite in so lahko v Republiki Sloveniji legalno kot vsi drugi tujci, vendar morajo za svoje preživetje
poskrbeti same.

, , , , ,