Pobuda za poročilo o uporabi nadzorovanih ukrepov (NPU)

July 3, 2020
Posted in News, Novice
July 3, 2020 Alenka

ZADEVA: Pobuda za poročilo o uporabi nadzorovanih ukrepov (NPU)

Spoštovani.

Zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (v nadaljevanju ZPNOVS) določa, da nadzorovana varnostna služba tudi zunaj roka štirih mesecev na zahtevo poroča o uporabi nadzorovanih ukrepov. V medijih je bila uporabljena izjava Nacionalnega preiskovalnega urada (skrajšano NPU), da mene osebno preiskujejo. Četrti odstavek 22. člena ZPNOVS določa, da je moč pridobiti poročilo tudi o posameznih nadzorovanih ukrepih. Glede na navedeno podajam pobudo in v zvezi s tem zahtevam odgovore; in sicer:

  1. Katero kaznivo dejanje zoper mene je bilo evidentirano?
  2. Kdaj je bilo to dejanje evidentirano?
  3. Zahtevam, da mi NPU dostavi navodilo o evidentiranju kaznivega dejanja.

Ker sem prepričan oziroma vem, da gre v tem primeru za politični konstrukt, zahtevam, da mi NPU to dobavi, saj imam nesporno pravico zaščititi svojo integriteto in dobro ime, kar pa je pri delu te organizacije vprašljivo.

Lep pozdrav.

Zmago Jelinčič Plemeniti,

Vodja PS SNS

član Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb