Pobuda za spremembo Poslovnika Državnega zbora

January 23, 2020
Posted in News, Novice
January 23, 2020 Alenka

V PS SNS smo pred kratkim vložili pobudo za spremembo poslovnika DZ.

Predlagali smo, da poslanec, ki izstopi iz poslanske skupine oziroma prestopi v drugo poslansko skupino izgubi mandat, nadomesti pa ga naslednji kandidat z liste na kateri je bil izvoljen.

Nihče namreč v parlament ni prišel kot absolutni predstavnik ljudstva, vsi so prišli na listah političnih strank. Če prestopijo, ne zagovarjajo več interesov strank, kar pomeni, da bi morali vrniti mandat. Na volitvah ne poznamo preferenčnega glasu, zato kandidatov volivci ne morejo poimensko izbrati. To pomeni, da so poslanci predstavniki določene politične opcije in ne ljudstva.

Danes, 23. 1. 2020, so na Komisiji za poslovnik vse poslanske skupine glasovale proti spremembi!

To ne pomeni nič drugega kot to, da vsi razmišljajo le o tem, kako bi politično trgovali!

V prilogi pobuda.