Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti – Džamijska ulica

November 24, 2017
Posted in Državnost
November 24, 2017 Alenka

Slovenska nacionalna stranka je vložila pobudo zoper 2. tč. 2. čl. Odloka o določitvi imen ulic, parka in sprememb poteka ulic na območju Mestne Občine Ljubljana, v katerem je Odlok na novo imenoval ulico, ki se v križišču Livarske ulice in Parmove ulice odcepi proti zahodu, ter po 100 m zavije na jug in poteka do Kurilniške ulice in sicer z imenom  Džamijska ulica.

Po našem mnenju je omenjeni Odlok v 2. tč. 2. čl. potrebno odpraviti, saj je protiustaven in protizakonit.

V priponki uradni dokument:

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti – Džamijska ulica