Podana tožba zoper Manice V. Ambrožič

September 14, 2021
Posted in Mediji, Novice
September 14, 2021 Alenka

Konec meseca junija ste lahko na RTV SLO spremljali pogovorno oddajo »Pogovor z opozicijo« v katero Slovenska nacionalna stranka ni bila povabljena, ker menda, po tolmačenju RTV SLO, nismo opozicija. Na RTV so pojasnili, da ima SNS z vlado sklenjen veljavni sporazum o sodelovanju in jo iz tega razloga na podlagi 4. poglavja Pravilnika o poklicnih standardih »Spremljanje političnega življenja« ni šteti kot opozicijsko stranko.

RTV je v tem duhu zavrnila zahtevek za objavo popravka, češ da zahtevano ni v skladu z Zakonom o medijih.

Žal pa si RTV in njena urednica Manica V. Ambrožič napačno tolmači, da je SNS opozicijska parlamentarna politična stranka. Ravno to napačno tolmačenje je botrovalo k odločitvi, da nas v oddajo niso povabili. Ali pa je v ozadju kaj drugega?

Področje pogovora na RTV s predsednikom vlade in v tej zvezi z opozicijskimi strankami ureja 4. poglavje Pravilnika o poklicnih standardih Javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija. Tako je v četrtem odstavku določeno, da se v primeru, ko se RTV SLO v radijskih in televizijskih programih odloči za daljši pogovor s predsednikom vlade o aktualnih vprašanjih, ponudi opozicijskim strankam možnost, da pojasnijo svoja stališča v podobni oddaji.

Prav tako imajo določene pogoje glede opredelitve tako vladnih kot opozicijskih strank, v skladu s katerimi se za vladne stranke štejejo vse tiste stranke, ki so podpisale koalicijsko oziroma pogodbo o sodelovanju v vladi, za opozicijske pa vse druge stranke ne glede na to, kako glasujejo o posameznih vprašanjih. Tudi če član določene stranke sodeluje v vladi, ta pa ni podpisala pogodbe o sodelovanju, se šteje, da je taka stranka v opoziciji.

SNS s sedanjo vlado nima sklenjene koalicijske pogodbe, torej je opozicijska in bi SNS morali povabiti v oddajo. Ker kljub zahtevkom po popravku RTV SLO ni želela svoje napake popraviti in omogočiti SNS enakovredno obravnavo, ter popraviti storjeno krivico, smo se odločili za tožbo, ki si jo lahko preberete v nadaljevanju.

,