Pomemben razmislek

June 4, 2020
Posted in News, Novice
June 4, 2020 Alenka

Diplomat Božo Cerar je 25. 5. 2020 na Portal PLUS opisal današnje postcovidsko stanje v luči Westfalskega sporazuma – “Westfalske države”, kar ni nič drugega, kot spoštovanje naravnih danosti, s svojimi naravnimi mejami določenih samoupravnih entitet/nukleusov, kar so po desetletjih vojn in uničevanja spoznali voditelji. Fašistoidne – nacistične in vse ostale “internacionale” se lahko igrajo svoje globalne zlorabe, dokler npr. že nek ubogi virus ne pokaže vso zločesto naravo rušenja sistema, ki se je mukoma vzpostavljal dolga stoletja in kot tak postal edini odgovor na grožnje obstoju posameznika: država/dežela, ki more varovati življenjske interese svojih državljanov – tudi tako, da je ob grožnji epidemije sposobna zapreti svoje meje. (Zgodovina je skrajno kruto poučila ljudi: Vsaka ladja, ki je priplula v pristanišče, je morala s posadko najprej v karanteno! Cepiva so za hip dovolila sanjati “svobodo brez meje in karantene” – a le za kratke hip!)
Država – dežela je hočeš nočeš (tisočletna mukoma dosežena pridobitev človeštva, če je hotelo obstati) osnovni delec – nukleus organizirane ljudske skupnosti, ki torej ni nastal kot muha neke klike, marveč jo določajo objektivne geopolitične družbene danosti.

SLOVENSKE DEŽELE SO OD VSEH NAJBOLJŠI, OPTIMALNI ZGLED – NASTALE IN OBSTALE SO V TISOČLETJIH VZTRAJNIH PRIZADEVANJ, OBRAMBNIH BOJEV IN TRUDA VSEH DRŽAVLJANOV, KI SO VES ČAS OHRANJALI LASTNO UPRAVO IN SVOJEGA SUVERENA.

Tudi Temeljna ustavna listina (25. 6. 1991) v drugem razdelku (MEJE) pove, da se je dne 26. 6. 1991 osamosvojilo tisto, kar je leta 1918 vstopilo v skupno državo, nazadnje imenovano SFRJ – to so bile slovenske dežele, združene dne 31. 10. 1918 pod oblastjo vlade v Ljubljani, v dokumentu o “ujedinjenju” imenovane ZEMLJE države SHS.

DOKLER DEJANSKO STANJE – ZAPISANO V USTAVNIH DOKUMENTIH IN SLOVESNO RAZGLAŠENO DNE 26. 6. 1991 – NE BO VZPOSTAVLJENO, REPUBLIKA SLOVENIJA NIMA NOBENE PRIHODNOSTI.

TO SO IZVOLJENI PREDSTAVNIKI VSEGA LJUDSTVA DOLŽNI UPOŠTEVATI IN STORITI. “VIRUSOV”, KI NAS BODO SICER UNIČILI, JE BREZ ŠTEVILA IN VSEH VRST …

Odlomek iz Cerarjevega teksta:
V času krize je prišla do polnega izraza nacionalna (vestfalska) država in njeni atributi kot so suverenost, ozemlje, meje. Vsaj v prvih tednih krize se je vsaka država zanašala predvsem nase, se zaprla v svoje meje in v tem okviru sprejemala ukrepe. Okrepil se je nacionalizem, protekcionizem oziroma suverenizem. V ospredju je bila bilateralna diplomacija (dogovarjanje o dobavi medicinske opreme, o poteku tovornega prometa, o vračanju domov državljanov, o režimu na meji itd.). Bilo je očitno, da bo nacionalna država še dolgo osrednji mednarodni akter.