Ponovno pogozdovanje pogorelega Krasa – pobuda vladi

July 29, 2022 Slovenska nacionalna stranka

Slovenska nacionalna Stranka
Bleiweisova cesta 13, Ljubljana

V Ljubljani, 29.07.2022

Vlada Republike Slovenije

 

V zvezi s ponovnim pogozdovanjem pogorelega območja na Krasu, v Slovenski nacionalni stranki predlagamo vladi, da razmisli o ukrepu pogozdovanja kjer se ne zasaja neavtohtonih vrst drevja, kot sta denimo Ameriški bor (Pinus Contorta) in Črni bor (Pinus nigra), ki sta na Krasu zelo razširjena. Prav tako se naj na novo ne zasaja nobenih vrst dreves iz rodu borovcev (Pinus), saj le ti delajo ogromno škodo kraškemu območju v smislu tega, da za svojo rast porabijo ogromne količine vode, ki je na Krasu prepotrebna za nemoteno oskrbo prebivalstva s pitno vodo.

Slednje je bilo dokazano v znanstveni raziskavi, ki je bila izvedena v Južnoafriški republiki, kjer so se oblasti po izvedeni raziskavi odločile, da bodo pričele borbo proti tujim vrstam dreves, ki ogrožajo njihovo oskrbo z vodo in biotsko raznovrstnostjo. Tako so samo na območju južnoafriškega gorovja Franschhoek pričeli z odstranjevanjem borovcev, ki zavirajo oskrbo s pitno vodo milijonom prebivalcev Cape Towna. Do leta 2025 nameravajo odstraniti 54.000 hektarjev borovcev ter drugih tujerodnih vrst drevja, pri čemer bodo vsako leto pridobili ocenjenih 55 milijard litrov vode, kar zadošča za dvomesečno oskrbo pitne vode za mesto Cape Town.

Kras je bil vedno zasejan s hrastom, ki pa so ga vsega požagali ko so gradili Benetke in nato načrtno Kras pogozdili z borovci, ki pa niso avtohtona vrsta.

Vlada naj dobro razmisli o danem predlogu in pri načrtu ponovnega pogozdovanja pogorelega Krasa upošteva predlog Slovenske nacionalne stranke saj bo tako posledično rešila tudi del problema Rižanskega vodovoda in oskrbe s pitno vodo prebivalcem Krasa.

Morda nam je hud požar, ki je prizadel območje Krasa pa vseeno prinesel nekaj dobrega in imamo možnost, da ponovno pogozdimo kraško območje z avtohtonimi vrstami dreves, ki so stoletja nazaj že rasla na teh območjih.

Zmago Jelinčič Plemeniti
predsednik

, , , , ,