Poslanec Matić ne more iz svoje kože

February 19, 2018
Posted in Državnost
February 19, 2018 Alenka

Ne morem razumeti, kako DZ sploh razpravlja o takem zakonu, vendar Matićeva provokacija pokaže bistvo problema:

Kakor pripoveduje zgodba osamosvojene RS že ves čas, in kar se dogaja na krucialnih področjih (npr. problem državne meje in arbitraže), je manifestacija popolnoma napačnega razumevanja, kaj se je zgodilo 26. 6. 1991.

Tu navedeno namreč pripoveduje, da zlasti prikoriteni osebki menijo (in se skladno s tem obnašajo in v tem smislu tudi ravnajo), da se je znamenitega junijskega dne leta 1991 od SFRJ odcepila “socialistična ljudska republika”, del socialistične federacije “naroda i narodnosti Jugoslavije”.

Resnica pa je, da je bila dne 26. 6. 1991 v Ljubljani na trgu pred parlamentom slovensko razglašena OSAMOSVOJITEV RS.  Pojem OSAMOSVOJITEV pove, da se je osamosvojilo tisto, kar je skupnost, od katere se osamosvaja, sestavilo. In še: Ker ljudstva in narodi ne morejo ničesar sestavljati ali razstavljati, saj niso subjekti internacionalnega prava marveč njega objekti, so tako prejšnjo državo sestavile DEŽELE (ZEMLJE) s Kraljevino Srbijo, in ti subjekti so se edino lahko OSAMOSVOJILI.

Plemenska, tribalistična južnoslovanska združba “ljudstev” (naroda i narodnosti Jugoslavije) z državno subjektiviteto DEŽEL/”ZEMALJA”, ki so bivšo državo sestavile, nima nobenega opravka.

OSAMOSVOJITEV Slovenije torej ni in ne more biti odcepitev “naroda i narodnosti Jugoslavije”, marveč osamosvojitev subjektov internacionalnega prava, ki so Jugoslavijo sestavili. Ti subjekti so imeli natančno določen teritorij z državno mejo, oblast in državljane – tako kot so Jugoslavijo sestavili, tako so se osamosvojili – kot Republika Slovenija.

“Narodi i narodnosti Jugoslavije” nimajo s tem nič. Predsednik Demosa je po referendumu razglasil: Jugoslavije ni več.

Republika Slovenija torej ni “država naroda i narodnosti Jugoslavije”, marveč država (zveza dežel) svojih državljanov, v kateri se govori in razume slovensko, na območjih OBČIN, v katerih žive pripadniki italijanske oz. madžarske manjšine, pa TUDI italijansko oz. madžarsko.

Vsi državljani so enakopravni in imajo enake pravice in dolžnosti.

JUGOSLAVIJE Z NJENIM SPREVRŽENIM (KRVAVIM, MORILSKIM) “REŠEVANJEM” (ustvarjanjem) NARODNIH VPRAŠANJ NI VEČ! IN JE NE SME BITI VEČ!

TO JE VSE.

MADONA SANTA – LE KDAJ BO BONEC BALKANIZMOV ???