Poslanska pobuda v zvezi z Odlokom o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS

May 5, 2020 Alenka

VSEBINA PISNE POSLANSKE POBUDE

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajamo pisno poslansko pobudo v zvezi z Odlokom o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki jo naslavljam na Vlado Republike Slovenije.

Sodim, da odlok Vlade, kjer mora biti razmik med obiskovalci v gostinskih lokalih 1,5 metra, kar pa na primer ne velja za osebe iz istega gospodinjstva, ni ustrezen in ne dosega namena. Odlok naj se spremeni do te mere, da se razmik zmanjša na en meter, kadar gre za zaključene družbe znancev, sodelavcev in podobno, saj gre v teh primerih za osebe, ki se izven sedenja v gostinskih lokalih družijo, delajo v skupnih prostorih itd., torej že tako ali tako ne morejo upoštevati 1,5 metrskega razmika. Seveda velja to za zdrave osebke, kar pa je jasno, saj so okuženi osebki v izolaciji.

Na podlagi vsega navedenega predlagamo, da Vlada RS sprejme naslednje:

˝Predlagam Vladi naj odlok spremeni in zapovedane razdalje med osebki zmanjša na 1 (en) meter.˝