Poslanska pobuda v zvezi z zahtevo za spremembo Kazenskega zakonika glede kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost

September 15, 2020
September 15, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajam poslansko pobudo Vladi Republike Slovenije v zvezi z zahtevo za spremembo Kazenskega zakonika glede kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

V medijih odmeva primer spolnega nadlegovanja dveh mladoletnih deklic. Pedofila je pri dejanju zalotil oče mladoletnic in napadalca fizično napadel ter mu zadal več hujših telesnih poškodb. Pedofil naj bi celo vložil odškodninski zahtevek zaradi fizičnih poškodb.

Prvi odstavek 173. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) določa, da kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom od treh do osmih let, po tretjem odstavku 173. člena pa od treh do desetih let.

V PS SNS smo mnenja, da je kazen za pedofile absolutno premila. Znano je, da večina pedofilov po prestani zaporni kazni dejanje ponovi. Najbolj primerna se nam zdi kemična kastracija. Slednjo že imajo uzakonjeno na Poljskem, na Danskem, v Rusiji, Makedoniji itd. Kemična kastracija je po poljskem zakonu obvezna za posiljevalce otrok, mlajših od 15 let in posiljevalce v najožjem družinskem krogu. Obsojenec po koncu zaporne kazni začne terapijo z ustreznimi zdravili, praviloma tabletami, ki zmanjšujejo spolni nagon.

Menimo, da gre za dobro prakso, zato bi jo morali uvesti tudi v Republiki Sloveniji.

V zvezi s tem v Slovenski nacionalni stranki dajemo naslednjo pobudo:

Nujno je potrebno spremeniti Kazenski zakonik, kjer se naj v 69. členu (Vrste varnostnih ukrepov) doda nova točka, ki določa obvezno kemično kastracijo.

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja