Poslanska pobuda v zvezi z zlorabami zdravstvene kartice

May 26, 2020
May 26, 2020 Alenka

Spoštovani,

na Vlado Republike Slovenije naslavljam pobudo v zvezi z zlorabami zdravstvene kartice.

Zdravstveni zavodi opažajo, da prihaja do zlorab zdravstvene kartice. Zdravstvena kartica je namenjena zgolj tisti osebi, katere osebno ime je navedeno na kartici. V praksi pa se dogaja, da eno zdravstveno kartico uporablja več oseb. V večini primerov gre za tujce, pogovorno tako imenovane Šiptarje. Le vprašamo se lahko, koliko primerov zlorabe zdravstvene kartice so ugotovili zdravstveni zavodi oziroma organi pregona. Ob vseh grožnjah, ki so jih deležni, koliko zlorab so sploh upali prijaviti, saj nam s terena javljajo o agresivnih dejanjih uporabnikov. Zlorabe zdravstvenih kartic podaljšujejo čakalne vrste, povzročajo dodatno administrativno breme, povečujejo porabo zdravil in medicinskih pripomočkov. Glede na zlorabe prihaja do absurdnih zaključkov, na primer, da imajo osebe 72 zob, 40 reber, 3 noge, da ženske rodijo dvakrat v sedmih mesecih in podobno.

Da bi preprečili zlorabe, dajem pobudo, da morajo tujci pri koriščenju storitev slovenskega zdravstvenega sistema ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja predložiti tudi osebni dokument, ki omogoča preverjanje istovetnosti osebe.

Zmago Jelinčič Plemeniti, poslanec