Poslansko vprašanje v zvezi s prevozniki in njihovo panogo

May 22, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministra za infrastrukturo, g. Jerneja Vrtovca, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

Prevozniki sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) pozivajo, da se njihova panoga vključi v tretji paket protikoronskih ukrepov, drugače bo prišlo do nemirov in cestnih blokad, saj slednji doživljajo stres, obup in nemoč. Od avtoprevozništva so odvisni tudi ostali segmenti gospodarstva, od gradbeništva, turizma, proizvodnje in tako dalje. Ne smemo si dopustiti propada podjetij v sektorju, ki so 30 ali 50 let ustvarjala logistična podjetja v družinskem krogu. Prevozniki tudi niso dobili kreditov pri komercialnih bankah, ker so bile obratovalnice zaprte, delali so s polovično kapaciteto, ni bilo sredstev in bonitete.

Na žalost se prevozništvo v določenih segmentih, delih ne premakne z mrtve točke in počasi stagnira.

1. Ali bo sedanje ministrstvo imelo posluh za sektor, ki prispeva 17 % BDP?

2. Kdaj konkretno jim bo ministrstvo namenilo finančno pomoč za likvidna sredstva, obratni kapital, investicijska sredstva, državno poroštvo in 30-letni odplačilni rok s poroštvom, moratorijem in ugodno obrestno mero, kajti samo razumevanje sedanjega ministra za panogo še zdaleč ni dovolj?

3. Katere rešitve s strani ministrstva in SID banke lahko pričakujejo prevozniki in ali bodo deležni tudi sheme za nepovratna sredstva?

4. Na kakšen način boste kot minister ukrepali, da bodo prevozniki lahko dobili kredite pri komercialnih bankah ter da bodo lahko plačali DDV po plačani realizaciji?

5. Kdaj lahko na ministrstvu pričakujemo prednostno obravnavo za umeščanje logistične infrastrukture v prostor oziroma spremembe in dopolnitve na zakonodajnem področju pri umeščanju infrastrukture v prostor?

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.

Dušan Šiško, poslanec