Poslansko vprašanje v zvezi z azilnim paktom

September 28, 2020
September 28, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem Vlado RS, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

Predsednica Evropske komisije je predstavila novi migracijski in azilni pakt. Vsebina tega pakta je skrajno neugodna za našo državo. Nikakor se
ne moremo strinjati z evropskimi birokrati in njihovo miselnostjo po takšnih predlogih. Ta predlog je slabša verzija dublinske uredbe iz leta 2016. Menimo, da bi se morali naši predstavniki tako v Svetu Evropske unije kot v Evropskem svetu postaviti v bolj hrabri položaj. O določenih
evropskih poslancih ne bom zgubljal besed, ker so njihova ravnanja izpod kritike. Pri vsebini takšnih paktov se kaj hitro vidi, kako določeni politiki
pozabijo na lepote naše države v trenutku, ko prestopijo državno mejo.

Predstavljene možnosti, kot so: sistem premeščanja, sponzorstva in prostovoljnega premeščanja so za nas popolnoma nesprejemljive in
nepotrebne.

Migranti so tujek v našem – evropskem okolju in potrebno jih je izgnati tja, od koder so prišli. Trapasta Evropa pa obremenjuje Evropejce na način, da
izdatna sredstva namenja raznoraznim politikam, ki se neupravičeno in ekonomsko nevzdržno ukvarjajo s to tretjerazredno temo.
Evropa je pred novimi izzivi, trenutno je to pandemija in vsi viri, tako kadrovski kot finančni bi morali bit usmerjeni k rešitvi tega problema.

• Ali bodo za države na kakršen koli način te kvote obvezne?
• Katera Vlada je podpirala tovrstno idejo in kakšne zaveze so bile sprejete?
• Koliko migrantov je do sedaj že sprejela Republika Slovenije in koliko jih še namerava sprejeti? Predlagam, da se namesto kriterija
velikosti države in gospodarske razvitosti države sprejme kriterij, da se migrante pošlje tistim državam, katerih politika jim je pred leti na
široko tlakovala pot v Evropo.
• Kdaj in na katerih področjih se bo uporabila t.i. evropska solidarnost, ko bo šlo za Slovenca?
• Poslanstvo Evrope naj bi bila pomoč med članicami in nikakor ne pomoč pri rešitvi problema vstopa migrantov, za katerega se ve, da je edini cilj islamizacija Evrope. Kakšni ukrepi se sprejemajo na ravni
Evrope za zaščito in krepitev njene kulture?
• S kakšnimi predlogi bodo predstavniki naše Vlade v evropskih institucijah zahtevali odgovornost tistih politikov, ki so pred leti
zagovarjali protievropsko delovanje?

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja