Poslansko vprašanje v zvezi z neavtohtonim prebivalstvom

June 11, 2019
Posted in News, Novice
June 11, 2019 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

S strani lokalnega prebivalstva dobivam informacije, da je stanje na terenu kaotično in ni vzorno urejeno kot želijo slednje prikazati državni organi. Problemi so v ciganskih naseljih. Po nam znanih podatkih gre za sledeča naselja na ozemlju Republike Slovenije: Draškovec, Mihovica, Drama, Roje, Žabjak, Brezje, Trdinova in Pušča. Najverjetneje je teh naselij še veliko več, za katere pa ne obstajajo zanesljivi podatki. Pristojno ministrstvo pa s temi podatki nedvomno razpolaga, saj kot prekrškovni organ in organ odkrivanja kaznivih dejanj zelo dobro pozna tozadevno problematiko. Predvsem tovrstno problematiko poznajo komandirji pristojnih policijskih postaj. Več ljudi opozarja, da se policisti pri izvajanju zakonskih pooblastil v omenjenih naseljih počutijo ogrožene. Cigani popolnoma nič ne delajo in samo čakajo, da bo policist pri svojem delu storil kakšno napako, da bo lahko v nadaljevanju zoper njega sprožil odškodninski zahtevek. Nedvomno gre za zlorabo odškodninskega prava.

 • Zanima me, koliko in kakšne so bile policijske intervencije v omenjenih naseljih v zadnjih petih letih? 
 • Zanima me, koliko prekrškovnih postopkov je bilo uvedenih in zaključenih zoper prebivalce ciganskih naselij?
 • Zanima me, koliko kazenskih ovadb je bilo podanih zoper prebivalce ciganskih naselij?
 • Zanima me, če se policisti na terenu počutijo ogrožene ko gredo na intervencijo v omenjena naselja?
 • Zanima me, če policija v omenjenih naseljih patruljira s konjeniki in enoto službenih psov?
 • Zanima me, kolikšna je uspešnost izterjave izrečenih glob zoper Cigane?
 • Zanima me, za katere prekrške in katera kazniva dejanja izvršujejo najpogosteje prebivalci ciganskih naselij?
 • Zanima me, delovanje policije v naselju Pušča, kar zadeva aktivnosti urejanja in nadzora cestnega prometa skozi omenjeno naselje?
 • Zanima me, koliko postopkov je policija izvedla v naselju Pušča zoper slovenske državljane in koliko zoper Cigane?
 • Zanima me, če se zoper javne uslužbence na pristojnem ministrstvu vodi kakšen postopek za odškodninsko odgovornost s strani morebitnih oškodovancev – Ciganov?
 • Zanima me, kako bo pristojno ministrstvo zaščitilo policiste?    
 • Zanima me, kakšne so težave in kakšne rešitve vidijo pristojni komandirji pri obravnavi Ciganov? Izdelana poročila komandirjev, se naj predložijo v originalu k odgovoru na poslansko vprašanje, posamezno za vsako policijsko postajo katera je pristojna za ciganska naselja.

                                                  Zmago Jelinčič Plemeniti,  vodja