Predlog sklepa

April 11, 2019
April 11, 2019 Alenka

Predlog SKLEPA

Odbor za zunanjo politiko in Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu predlagata Vladi Republike Slovenije, da pri italijanski zvezni vladi v Rimu sproži postopek, po katerem se v deželi Furlaniji-Julijski krajini slovenski avtohtoni manjšini na osnovi nespornih zgodovinskih dejstev prizna status konstitutivnega naroda.

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja

Na glasovanju se je pokazalo, da slovenski vodstveni politični strukturi ni kaj dosti za to, da se uredijo razmere v Italiji, ob enem pa se kaže tudi pomanjkanje pravnega znanja pri določenih strokovnih službah komisije, da sploh ne govorimo o totalni zgodovinski ignoranci.

Predlog ni bil sprejet, saj je v Komisiji za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu proti sprejemu glasovalo sedem članov, za sprejem sklepa pa so bili samo štirje.

V odboru za zunanjo politiko predlog sklepa prav tako ni bil sprejet, in sicer je devet članov glasovalo proti, šest članov pa je sklep podprlo.

Žalostno dejstvo pa je, da je bila med tistimi člani, ki so bili proti sprejemu sklepa tudi predstavnica Nove Slovenije, predsednica Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, Ljudmila Novak, ki naj bi na naslednjih volitvah v Evropski parlament zastopala Slovenijo.

Kaj mislite, da jo bo res?