Predlog SNS za častnega meščana Ljubljane in pobuda za Prešernovo nagrado

March 8, 2019
Posted in News, Novice
March 8, 2019 Alenka

Slovenska nacionalna stranka je na Mestno občino Ljubljana podala pobudo za določitev častnega meščana Ljubljane,to bi naj postal, eden izmed največjih poznavalcev baletne umetnosti na svetu, dr. Henrik Neubauer. 


Obenem pa je z isto argumentacijo, Slovenska nacionalne stranka vložila na Upravni odbor Prešernovega sklada, tudi pobudo za Prešernovo nagrado za življenjsko delo istega kandidata.