Predlog za preimenovanje praznika vrnitev Primorske k matični domovini

February 21, 2019
Posted in News, Novice
February 21, 2019 Alenka

Slovenska nacionalna stranka najostreje protestira proti nesmiselnemu in protislovenskemu zakonu, ki ga je včeraj v proceduro vložil poslanec SD g. Matjaž Nemec. V Zakonu o dela prosti dnevih in praznikih namerava spremeniti dikcijo “vrnitev Primorske” in zahteva, da naj bi se po novem napisalo “priključitev Primorske”. Gre za totalno nepoznavanje mednarodno pravnega besednjaka, saj priključitev, t.j. aneksija, pomeni, da je neka držav v svoj okvir vzela tuje ozemlje. Najbolj evidenten dokaz priključitve, torej aneksije, je bila priključitev Avstrije k nemškemu Rajhu leta 1938. Ko je bilo 2. svetovne vojne konec, je Avstrija ponovno dobila nazaj svoje ozemlje.  V primeru spremembe termina v zakonu bodo lahko Italijani čez določen čas zahtevali, da jim Slovenija “vrne” anektirano italijansko ozemlje.

Utemeljitev g. Nemca, češ da so to predlagali člani Zveze borcev iz Nove Gorice, je bedasta in diši po izdaji, saj pravi borci česa takega nikoli ne bi dovolili. Zanimivo je, da je nato bedastočo opozoril veleposlanik Republike Italije, vendar slovenski modreci tudi tega niso razumeli. Samo vprašamo se lahko, ali je zato zadevo kriva pomanjkljiva izobrazba g. Nemca, kakor govorijo nekateri mediji, ali gre za izdajo slovenskih nacionalnih interesov. 

Slovenska nacionalna stranka bo naredila vse, da ta sprememba zakona ne bo sprejeta, prepričani pa smo, da tudi koalicijske stranke, razen sem ter tja posameznega člana, ne bodo sprejemale protislovenskih zakonov. 

Zanimivo je tudi, da je koalicijska pogodba prepovedala vlaganje poslanskih zakonov, kar pa je seveda g. Nemec kršil. Ali to pomeni tudi razkroj koalicije, česar pa nikakor nebi pričakovali s strani Socialnih demokratov.