PROGRAM SLOVENSKE NACIONALNE STRANKE PRED DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI 2022

Ljubezen do domovine, slovenskega naroda, kulture in odločitev za dobrobit slovenskega naroda je vodilo Slovenske nacionalne stranke. Upoštevajoč osnovni program stranke, sprejet ob ustanovitvi 17. marca 1991 in zadnjič spremenjen na 10. kongresu stranke 7. maja 2016, si bomo na državnozborskih volitvah v letu 2022 v okviru posameznih programskih točk še posebej zavzemali za točke, za katere menimo, da so nujne, da se uredijo tukaj in zdaj. Kajti le na ta način bo slovenski narod lahko zaživel človeka dostojno življenje, ki si ga zasluži.

Ker je naš cilj, da se življenje Slovencev poenostavi, se jim da možnost dela in razvoja, pridobi večja svoboda, ukinejo policijske, sodne in davčne represije, se preneha z nesmiselnim varčevanjem, predvsem pa se njih postavi na prvo mesto, ne pa ilegalne pribežnike, bo Slovenska nacionalna stranka na državnozborskih volitvah 2022 v ospredje postavila:

 

Ekonomsko močna Slovenija.

Slovenija se je v zadnjih dveh letih znašla v zelo nestanovitni ekonomski situaciji. Pandemija je posegla v vsa področja našega življenja, a v ospredje je bila postavljena zdravstvena kriza, saj se je gospodarsko blažilo z raznimi protikoronskimi ukrepi, ki so pripomogli zgolj in samo k temu, da smo reševali trenutno situacijo. Skrbelo se je, da se je gospodarstvo držalo nad vodo, čeravno so mnogi potonili, je redkokdo splaval.

Gospodarstvo, kljub ugodnim indeksom in navidezno najnižjo brezposelnost čaka kriza, ki smo jo počasi začeli čutiti z dvigom cen energentov, deloma tudi z višjimi položnicami in vse dražjimi osnovnimi živili. Realno je pričakovati, da nas čaka padec, da bo potrebno sposojeno vračati in predvsem, da bo vse kar je bilo sedaj postavljeno malce na strani, bo privrelo na dan. Čakajo nas težki časi zato je nujno, da se postavijo dobri temelji ukrepov, ki bodo pripomogli k temu, da bomo kljub krizi ekonomsko stabilna država.

V luči tega, se bomo v Slovenski nacionalni stranki zavzemali:

 • da bo država podprla podjetnike in kmete na principih tržnega gospodarstva in spoštovala regulativo demografsko ogrožena področja, ter izvrševala davčno politiko v korist tistih, ki svojo dejavnost razvijajo, širijo in posodabljajo;
 • da se vladne zgrešene investicije, gospodarske projekte posameznih političnih lobijev ali političnih strank razišče in sankcionira, ter se vzpostavi ničelna toleranca za koruptivna dejanja;
 • zahtevali bomo zagotovitev pravilnega, pravičnega in stimulativnega davčnega zakonja ter njegovo dosledno izvrševanje s popolno prenovitvijo davčnega sistema in ponovno uvedbo nekdanje službe družbenega knjigovodstva;
 • zavzemali se bomo, za uvedbo kazenske in finančne odgovornost FURS-a, kjer marsikatere odločitve inšpektorjev temeljijo na političnih pritiskih;
 • zavzemali se bomo za znižanje dohodninske obremenitve, znižanja davčne obremenitve plač za delodajalce, za direktno odvajanje po 1,5 odstotkov od DDV za zdravstveno in pokojninsko blagajno, uvedbo pavšalnega davka za mala podjetja in obrtnike, ter za samozaposlitve;
 • da se ne uvede nepremičninski davek;
 • zavzemali se bom, da se daje prednost tistim dejavnostim, ki prinašajo manjša tveganja za zdravje in varnost ljudi, zmanjšujejo negativen vpliv na okolje;
 • zavzemali se bomo za razvoj, ki temelji na naravnih bogastvih in turizmu, ob izgradnji nedokončane infrastrukture;
 • zavzemali se bomo za razvoj turističnih kmetij, s pavšalnim obdavčenjem in ukinili nesmiselne inšpekcijske omejitve in določili minimalne pogoje poslovanja;
 • zavzemali se bomo za čim hitrejšo izgradnjo gospodarske in nacionalne infrastrukture, kjer je ta potrebna (2. tir, 3. razvojna os, posodobitev telekomunikacijske infrastrukture, 2. blok NEK…), kar je pogoj za kakršenkoli hitrejši napredek na vseh ostalih gospodarskih področjih;
 • zavzemali se bomo, da bodo podjetniki imeli čim manj nepotrebnih stroškov (Skušali bomo doseči, da podjetnikom ne bo treba več plačevati prispevke RTV Sloveniji, SAZAS, IPF in ZAMP ločeno, ampak bo le ta združena v eno položnico s pavšalnim zneskom.);
 • zavzemali se bomo za zmanjšanje zakonov, podzakonskih aktov in pravil, ki predstavljajo le birokratsko oviro podjetjem in jim posegajo v normalno delovanje;
 • zavzemali se bomo, da bo bistveno več spodbud in štipendij za t. i. deficitarne poklice, ter poklice, ki si iz tega seznama izpuščeni, pa se že zdaj kaže potreba, da bodo v prihodnosti nujno potrebni;
 • zavzemali se bomo za ugodne kredite in pogoje poslovanja za podjetja, ki delajo na razvoju, širijo svoje poslovanje po Sloveniji in na ta način omogočijo dodatna delovna mesta in pripomorejo k razvoju Slovenije;
 • zavzemali se bomo, da se pri prodaji državnih deležev v posameznih podjetjih izvede revidiranje sprejetega seznama podjetij namenjenih prodaji in vztrajali, da se iščejo predvsem strateški partnerji;
 • zavzemali se bomo, da se večino gospodarskih subjektov, ki smo jih izgubili in so donosni vrne nazaj v slovenske roke, ter da se uveljavlja predkupno pravico;
 • zavzemali se bomo za ustavitev tajkunskih lopovskih prodaj nacionalnega bogastva, pod pretvezo, da so takšne poteze nujne, čeravno gre le za dobro dodelan posel, kjer pridobijo le nekateri posamezniki, ki za svoje napake in kriminalne poteze nikoli ne odgovarjajo;
 • zavzemali se bomo, da bo Slovenija bolj odprta za vstopanje tujega kapitala, a nikakor ne v obliki kupovanja slovenskega donosnega kapitala (Vstop tujega kapitala mora biti kontrolirano in urejeno s slovensko pravno regulativo. Absolutno bomo nasprotovali kakršnim koli trgovinskim ali podobnim sporazumom med EU in ZDA, ki vodijo do prevzema celotne Slovenije v last tujih korporacij);
 • zavzemali se bomo, da se bo Slovenija ponovno, tako gospodarsko kakor tudi politično, povezala z Rusko federacijo, ki jo vidimo kot gonilno silo in garancijo novega gospodarskega razvoja;
 • zavzemali se bomo, da bodo slovenska podjetja imela enakovredne konkurenčne pogoje z EU podjetji;
 • zavzemali se bomo, da bodo slovenska podjetja postala vodilna sila v Sloveniji in se jih bo bistveno bolj promoviralo, ter uvedlo v vse javne institucije;
 • zavzemali se bomo za spodbujanje digitalizacije na vseh ravneh, saj bomo le tako konkurenčni;
 • zavzemali se bomo, da se plačilna disciplina uveljavi kot pozitiven standard poslovanja;
 • zavzemali se bomo, da se podjetnike, ki izkoriščajo pravne praznine za lastno dobičkonosne posle, medtem pa za sabo puščajo dolgove in neizplačane plače, ustrezno sankcionira in se jim prepreči nadaljnjo poslovanje;
 • zavzemali se bomo, da se področje blockchain tehnologij, kripto valut in ICO financiranja uredi na način, ki bo omogočal razvoj teh dejavnosti ob zaščiti potrošnikov, uporabnikov teh storitev.

 

Zagotavljanje zaposlovanja v Sloveniji za Slovence.

Delo kot vrednota je v Sloveniji že nekaj časa razvrednotena. Zaradi težnje nekaterih političnih strank, da se denarna socialna pomoč dviguje in se na ta način ruši ravnovesje med višino denarne socialne pomoči in višino minimalne zajamčene plače. Razlika je le nekaj deset evrov in je odločitev o ne delu zgolj preračunljiva odločitev kaj se bolje splača.

Dodana vrednost na delavca že leta ostaja enaka, plača pa že dolgo ni več ustrezna za opravljeno delo. Izračuni so pokazali, da je minimalna plača, ki človeku omogoči, da lahko živi in ne samo preživi, 1.500,00 evrov, kar pa je glede na trenutno stanje v državi utopija.

Minimalna plača je institut, ki je več ali manj specifika v Evropskem prostoru. Večino uspešnih evropskih držav ima plačno politiko razdeljeno po sektorjih in so temelji za plačilo za delo postavljeni na dejansko opravljenem delu in odgovornosti, ki jo posameznik ob tem ima.

Brezposelnost v Sloveniji je sicer na najnižji ravni, velik del te številke ne vključuje teh, ki so na čakanju na domu, ali teh, ki so zaradi sili razmer zaposleni za nekaj ur. Dejstvo je, da je v Sloveniji zaposlenih preko 20.000 tujcev in da je na zavodu za zaposlovanja vsaj 40.000 takšnih, ki ne želi delati.

Ob politiki zaposlovanja pa je nujno potrebno omeniti še demografsko sliko, ki kaže na trend, da čez dobrih 100 let Slovenije več ne bo, hkrati pa bo tudi čez nekaj let premalo delovno aktivnih, ki bodo vplačevali v pokojninski sklad. Blago rečeno, ali bodo pokojnine le pravljica za lahko noč, ali pa bodo ljudje morali delati do 70 leta, ali celo dlje. Zato je treba ukrepati že »včeraj«.

Zaposlitveno politiko je treba nujno spremeniti, zato se bomo v Slovenski nacionalni stranki zavzemali za:

 • zagotavljanje možnosti za zaposlitev vseh Slovencev in ustrezno plačilo za opravljeno delo;
 • spodbujanje izobraževanja otrok v zaposljive poklice, poklice, ki jih trg potrebuje;
 • postavitev lestvice plač na osnovi poklica po vzoru Avstrijske politike zaposlovanja;
 • omejevanje možnosti zaposlovanja tujcev, kjer je na slovenskem dovolj nezaposlenih Slovencev;
 • striktno spoštovanje zakona o zaposlovanju tujcev v primeru zaposlitve tuje delovne sile ter uporabo najnižjih omejitvenih kvot za tujo delovno silo;
 • da bo merilo za polno upokojitev dopolnjena skupna delovna doba 40 let ali starost 65 let, tako za moške kot za ženske;
 • da pokojnina ne bo nižja, kot je cena osnovne oskrbe v domu za ostarele;
 • da oseba, ki zaradi narave svojega dela in strokovnosti svojega dela nima naslednika, lahko svoje delo opravlja tudi po 65 letu;
 • da se delovno zakonodajo popolnoma sprostili na način vsako delo šteje, vsako delo bo plačano in vsaka ura šteje;
 • da davčne osnove delodajalcev uredi tako, da se jim bo »bolj splačalo« delavca redno zaposliti, ne pa zaposlovati po različnih podjemih pogodbah;
 • povečanje spodbud za javna dela.

 

Zagotavljanje socialne varnosti za Slovence.

Slovenija ima sicer v svoji ustavi zapisano, da je socialna država, česar se najbolj zavedajo tujci, t. i. naši južni bratje, ki zelo uspešno in dobro krmarijo med pravnimi prazninami, ki jim omogoča socialne transferje v nepredstavljivih višinah. Podobno počnejo tudi nekatere etične skupine v Sloveniji. Denarna socialna pomoč bi morala biti prehodne narave in ne bi smela, razen v izrednih okoliščinah, biti odobrena več kot leto dni.

Socialna varnost mora biti zagotovljena vsem Slovencem, tujce pa bi se moralo obravnavati kot zunanjo delovno silo, izkoriščevalcem socialnih transferjev pa le-te ukiniti in na pomoč stopiti Slovencem, ne da se na te pozablja. Stiske našega naroda pa se potem rešuje z različnimi akcijam na 1919, ali pa se o njih niti ne govori, saj Slovenec ne jamra in skriva svojo stisko.

Pod pragom revščine ali na robu v Sloveniji živi preko 500.000 ljudi, zato se bomo v Slovenski nacionalni stranki:

 • zavzemali, da bo v prvi vrsti poskrbljeno za Slovence, pa naj govorimo o denarni socialni pomoči, subvencijah ali pa v neprofitnih stanovanjih;
 • zavzemali za prevetritev socialnih transferjev in v ukinitev le-teh v zdajšnji obliki, kajti varstveni dodatek, otroški dodatek, državna štipendija in starševsko nadomestilo ne morejo in ne smejo biti socialni transfer, saj se s tem razvrednoti njihov osnovni namen;
 • zavzemali se bomo za novo vzpostavitev socialnih transferjev in sicer, da bodo solidarnostni dodatki (denarna socialna pomoč, izredna socialna pomoč, plačilo zavarovanja) v domeni CSD, državni transferji (državna štipendija, varstveni dodatek, subvencija najemnin, vrtca, malice, kosila, dodatek za nego…) v domeni ustreznih institucij, ki so neposredni/posredni prejemniki le teh (šola, vrtec, občina…);
 • zavzemali se bomo za reorganizacijo CSD, da le-ti začnejo opravljati delo za katero so bili ustanovljeni (pomoč ljudem v stiski – nasilje, bivanski problem, domovi za ostarele, mladinski centri, rejništvo);
 • zavzemali se bomo za ukinitev vseh škodljivih nevladnih organizacij, ki preko razpisov dobivajo ogromno denarja za pomoč ljudem, kar se pa na koncu izkaže le za dobro spisano besedilo, ki na terenu nima nič z realno sliko in na ta način odvzamejo prepotreben denar tistim nevladnim organizacijam, ki dejansko delajo;
 • zavzemali se bomo za ustanovitev dnevnega centra v vseh večjih krajih;
 • zavzemali se bomo za ustanovitev upokojenskih dnevnih centrov v vseh večjih mestih;
 • zavzemali se bomo za ustanovitev dnevnih centrov za dementne v vseh večjih mestih;
 • zavzemali se bomo, da se bodo vrtci in šole vrnili tudi na podeželje;
 • zavzemali se bomo, da se v vseh krajih, kjer je so albanski ali romski otroci le-te vključi v posebne vrtčevske skupine, katere otrok mora obiskovati in se nanj veže prejemanje denarne socialne pomoči, otroških dodatkov…;
 • zavzemali se bomo, da se socialne transferje pogojuje z znanjem slovenskega jezika vsaj na ravni B1.

 

Zagotavljanje ustrezne zdravstvene oskrbe za Slovence.

Epidemija covida-19 je odgrnila tančico težav v slovenskem zdravstvenem sistemu. Kljub temu, da dostikrat slišimo, da smo lahko srečni, da imamo urejeno zdravstvo, se je pokazalo, da temu ni tako. V zdravstvu primanjkuje kadra na vseh ravneh, zato so med drugim tudi čakalne vrste pri specialistih tako dolge. Seveda se z denarjem te vrste da preskakovati. Glede tega smo tako in tako imeli kar nekaj afer v zadnjih letih. Prav tako je tudi sama infrastruktura dotrajana. Na eni strani se lahko pohvalimo z dosežki naših kirurgov, po drugi strani pa imamo ponekod še opremo iz časov Jugoslavije. Da o tem, kako opremo preplačujemo ne zgubljamo besed. Ravno zaradi tega smo sopodpisnik zakona, ki bi preprečil korupcijo pri javnih naročilih medicinske opreme.

Jasno je, da je reforma v slovenskem zdravstvu nujno potrebna, zato se bomo v Slovenski nacionalni stranki zavzemali:

 • da se prepreči korupcija pri javnih naročilih opreme;
 • da se bo nivo osnovnega obveznega zdravstva dvignil nazaj vsaj na tistega, ki je že bil zagotovljen;
 • za takojšnjo ureditev zdravstvenega zakonja, brez raznih privatnih ali polprivatnih obvodov;
 • da bodo Slovenci imeli zagotovljeno pravico do osnovnega zdravstva;
 • da v kolikor naši državljani najdejo bolj optimalno rešitev za zdravljenje v tujini, za to ne sme biti nobenih ovir s kritjem teh stroškov.
 • za zagotovitev brezplačnih osnovnih pogojev oskrbe in zdravljenja za starejše občane;
 • za legalizacijo komplementarnega in naravnega zdravilstva, seveda z ustreznim zakonjem;
 • za ureditev legalizacije kanabisa na osnovi znanstvenih izhodišč;
 • da se na področju zdravstva posveti posebno pozornost preventivni dejavnosti;
 • da se primarno stopnjo zdravstva krepi z ojačitvijo zdravstvenih domov v javni sferi in obenem sprostili privatno iniciativo;
 • za uveljavitev centraliziranega sistem javnega naročanja brez posrednikov;
 • za dokončno ureditev zakonja na področju duševnega zdravja;
 • za plačilo psihoterapevtskih storitev z naslova zdravstvenega zavarovanja.

 

Zagotavljanje kvalitetnega šolstva, predvsem za slovenske otroke.

Uvedba devetletke je slovenski šolski sistem potisnila v kameno dobo in nove generacije začela pretvarjati v »fach idiote«, ki imajo ogromno nepotrebnega teoretičnega znanja, zelo malo pa praktičnega uporabnega znanja. Iz učnih načrtov se je izrinilo in omejilo ogromno predmetov, ki so otroke pripravljali za življenje.

Miselnost »uči se, da ti ne bo treba delati« je privedlo do absurda, da imamo ogromno visoko izobraženega kadra, ki je nezaposljiv. Kronično pa nam primanjkuje t. i. delovnega kadra, saj se je njihovo delo s siljenjem na gimnazije, humanistične in družboslovne smeri razvrednotilo. Že leta se več ne izobražuje dimnikarjev, čevljarjev in še bi lahko naštevali.

Razmerje med gimnazijami in strokovno tehničnimi šolami je v korist gimnazij, podobno je na fakultetah. Večino dijakov niti ne ve, ker jim seveda ne šole, ne okolica tega ne pove, da obstajajo tudi višje šole, kjer bodo pridobili znanje in bo že pred zaključeni svoji izobraževalni poti dobil ogromno ponudb za delo.

Bistveno preveč izobraženega kadra svojo življenjsko pot po končanem študiju nadaljuje v tujini, predvsem kader, ki je v Sloveniji nujno potreben.

Nacionalna preverjanja so več ali manj sama sebi namen, čeravno je teoretična osnova dobra, a izvedba na šolah šepa in na koncu gre le za tekmovanje med šolam, ki jih uvrsti v lestvico »dobrih« šol. Že nekaj let je jasno, da je edini verodostojen pristop k prehodu iz osnovne šole v srednjo sprejemni izpit. Podobno je s prehodom iz srednje šole na univerzo.

O tem, da je šolstvo v Sloveniji treba reformirati se že nekaj let, zato se bomo v Slovenski nacionalni stranki zavzemali:

 • za prevetritev neustreznega šolskega sistema, ki ga je uvedla permisivna liberalistična miselnost;
 • za uveljavitev biologije že v 6. razred osnovne šole;
 • za ukinitev opisnih ocen v prvi triadi;
 • za ponovno vzpostavitev športne vzgoje, tehnične vzgoje, gospodinjstva v osnovah, kjer so lahko otroci telovadili, skakali čez kozo, plezali, izdelovali izdelke z vrtalko, stružnico, uporabljali kladivo in dejansko kuhali…;
 • za uveljavitev enoletne pripravljalnice za tujce;
 • za uveljavitev tripartitnega sporazuma med CSD, šolo in policijo, ko pride do medvrstniške ali drugega nasilja v šoli;
 • za uveljavitev sprejemnih izpitov za srednje šole, višje in visoke šole;
 • za ponovno vzpostavitev obveznega tujega jezika v petem razredu;
 • za obvezno letno izobraževanje učiteljev o pristopih dela z otroci z različnimi motnjami (hiperaktivnost, aspergerjev sindrom, dispraksija, disleksija…);
 • za poenotenje šolskih učbenikov po celotni Sloveniji;
 • za odprava delovnih zvezkov pri vseh predmetih;
 • za več raziskovalnega dela v srednjih šolah in praktičnega dela;
 • za postavitev koncepta fakultet na novo raven, kjer bodo študenti resnično pridobili znanje s katerim se bodo lahko zaposlili, ne da so fakultete le hiralnica odsluženega, nezaposljivega političnega kadra.

 

Zagotavljanje varnosti znotraj države za Slovence.

Za varnost znotraj države naj bi skrbeli policisti. Kako tanka je linija med državnim udarom in nestrinjanjem državljanov se je pokazalo ravno v času epidemije, ko so v državi veljali ukrepi za zajezitev epidemije. Posamezniki, ki se z načinom vladanja niso strinjali, so svoje nestrinjanje iz družabnih omrežij prevalili na ulico. Policisti so imeli ob tem zelo težko delo, saj so tudi sami zaradi epidemije bili zdesetkani.

Že vsaj od leta 2012 poslušamo, da je število policistov premajhno. Da bo do tega prišlo, se je vedelo že leta 1999, ko se je štiriletno šolanje policistov v Tacnu ukinilo. Od leta 2018 imamo sicer Policijsko akademijo, ki pa nikakor ne more zagotoviti okoli 3000 novih policistov, kot bi jih nujno potrebovali. Posledično je v primeru protestov varnost v državi vprašljiva.

Prav tako pa so policisti že nekaj let popolnoma nemočni pri določenih etničnih skupinah. Nekaj policistov je na mejah, namesto da bi tam bili vojaki in tako število policistov, ki jih imamo na voljo, ni več veliko.

Zato se bomo v Slovenski nacionalni stranki zavzemali:

 • za strpno in regulatorno delovanje države, brez političnih, sodnih, policijskih in davčnih prisil, ki včasih mejijo na teroristične posege;
 • za ponovno vzpostavitev tudi srednje policijske šole;
 • za dovolj stimulativno plačilo za opravljeno delo;
 • za digitalizacijo policijski postaj in upravnih enot;
 • za transparentno nabavo opreme za policiste;
 • za redno polletno preverjanje policijske opreme, ne da si morajo policisti jo sami kupovati.

 

Ureditev razmer na področju sodne veje oblasti.

Star rimski pregovor pravi, da ne išči pravice na sodišču, kar vsekakor velja za slovenski prostor. Obisk sodišč v Sloveniji je mučno početje, a smo kljub temu narod, ki se rad toži. O tem, da se prah na sodnih spisih že leta nabira je že nekaj časa znano, smo pa v zadnjem času bili soočeni tudi s tem, da je vprašljiva tudi izobrazba tistih, ki izdajo sodbo v imenu ljudstva. Zato ni niti čudno, da se nekateri procesi na slovenskih sodiščih vlečejo kot jara kača. Po drugi strani pa je na Evropskem sodišču bilo že prevečkrat določena odškodnina, ki jo je Slovenija morala plačati zaradi nerazumnih dolgih rokov. Nedopustno je, da se nekatere zadeve vlečejo po sodiščih tudi po več let. Ljudje v tem času marsikaj pozabijo, dokazi se izgubijo in sodba na koncu ni realna, za napačno odločitev pa ne odgovarja nihče.

V Slovenski nacionalni stranki se striktno zavzemamo za:

 • odpravo trajnega mandata sodnikov in tožilcev, ki skupaj z njihovo absolutno imuniteto omogoča politizacijo njihovega dela, obenem pa nestrokovno, nekoncizno in s pozitivno zakonodajo neusklajeno odločanje;
 • da se status sodnikov in tožilcev izenači s statusom sodnikov v EU (npr. ZRN) z uvedbo kazenske in finančne odgovornosti, da se izognemo političnim pritiskom na sodišče in tožilstva;
 • da se skrajša zastaralni rok, torej rok, ki ga ima tožilstvo, sodišče in policija na voljo, od storjenega dejanja do podane sodbe.

 

Samostojno in neodvisno Slovenijo.

Slovenci so se za svojo samostojnost in neodvisnost odločili na plebiscitu leta 1990. V teh dobrih 30 letih smo na tej poti samostojnosti in neodvisnosti postali zelo odvisno od tujih »gospodarjev« – Evropska unija, NATO. Slovenska nacionalna stranka že leta opozarja, da je načeta samostojna in neodvisna politiko brez političnih in drugih pritiskov in ultimatov s strani Evropske unije, ZDA in NATO.

Nasprotovanje vstopu Slovenije v Evropsko unijo in zvezo NATO se je v teh letih pokazalo kot trezno izhodišče, zato, bomo stalno bedeli nad tem, da bo temelj za sodelovanje enakopravnost, enakovrednost in spoštovanje vseh partnerjev.

Zdi se, da nam Evropska unija določa že vse, od kumaric, jabolk, varčnih žarnic itd., kroji nam življenje na vsakem koraku namesto, da bi nam življenje delala preprostejše. Pod taktirko nekaterih naših politikov, ki delujejo pritlehno je Evropska unija kanal, ki nam pod pretvezo svobode, to omejuje in nam vsiljuje vrednote in poglede, na ta način pa omejuje svobodo posameznikov, da se lahko dejansko odločajo o sebi.

Načelo podpiramo rasne, nacionalne, spolne, intelektualne razlike, a nikakor ne v smislu vsiljevanja teh razlik kot prepričanje, ki je edino pravilno, ki izhaja iz deviantnega predstavljanja lgtb miselnosti in enakopravnosti, ki jo nekateri Soroševi politiki skušajo vsiliti tako v slovenski, kot evropski prostor.

Zato se bomo v Slovenski nacionalni stranki zavzemali:

 • za izstop iz Evropske unije in zveze NATO;
 • za pragmatično sodelovanje tako na političnem kot na gospodarskem področju z vsemi državami v korist in dobrobit Slovenije.
 • za povezovanje med slovanskimi državami po vzoru Višegrajske skupine.

 

Obrambna politika temelječa na oboroženi nevtralnosti izven vseh vojaških zvez.

Po več kot 18 letih od kar ni obveznega služenja vojaškega roka je jasno, da je bilo ukinitev tega ena večjih napak. Nujno je, da se ponovno uvedbe služenje vojaške obveznosti, saj fantje tam dobijo samodisciplino in osnovno znanje preživetja, kar marsikateremu današnjemu fantu, moškem manjka. Na ta način bi se pa fantom dodatno približal poklic vojaka, slednjih namreč v Sloveniji kronično primanjkuje, kljub zelo stimulativni plači. Menimo, da je tudi nujna podpora profesionalnim vojakom. Z uvedbo obveznega služenja vojaškega roko in posledično večjo fluktuacijo fantov, bi bil vpoklic t. i. rekrutov s časovno prilagojenim in zanimivim ter interesno vezanim programom usposabljanja, veliko bolj izvedljiv. Domala pa skoraj nujno.  

Slovenska nacionalna stranka je nasprotovala vstopu v organizacijo NATO in nikakor ne pristaja na vzpostavitev in izgradnjo vojaških oporišč organizacije NATO na ozemlju Slovenije. Nedavno dogajanje v Afganistanu je pokazalo, da naše nasprotovanje ni iz trde izliti, ampak je tehten argument. NATO je tudi tisti dejavnik, ki bi lahko povzročil vojno v Ukrajini. Od NATA ima Slovenija zgolj stroške članstva, ko pa Slovenija potrebuje pomoč, pa v svoji bitki ostaja sama.

Popolnoma nasprotujemo migrantskemu toku, ki ga podpirajo razne Soroševe in podobne organizacije. Glede na dosedanje izkušnje z ilegalnimi pribežniki, ki so se v veliki večini izkazali za teroriste, posiljevalce, nasilneže, ki so v Evropo prišli le islamizirati evropske narode, absolutno nasprotujemo kakršnikoli podpori le-tem.

Prepričani smo, da je Evropska unija odpeta zgodba, ki državam članicam samo narekuje in ukazuje kaj in kako naj v lastni državi sprejema zakone in ureja življenje državljanov, pa če tudi so tovrstni ukrepi v škodo državljanov. Podpiramo idejo o Evropi narodov, nikakor pa nismo naklonjeni Evropski uniji, ki je vse bolj podoba Soroševih idej in zmedene ameriške lgbt sfere.

V Slovenski nacionalni stranki se bomo:

 • zavzemali, da se vse ilegalne pribežnike, ki so storili kakršenkoli prekršek ali kaznivo dejanje, izžene iz Slovenije;
 • zavzemali, da se najprej poskrbeti in zaščititi Slovence;
 • zavzemali, da se uvede obvezni služenje vojaškega roka;
 • zavzemali, da se ukrepi slovensko vojsko;
 • zavzemali, da se Slovenija izvije iz primežev vseh organizacij, ki bi nam rade narekovale tempo obrambe;
 • zavzemali, da se slovensko vojsko ustrezno opremi;
 • zavzemali, da se ob vstopu Hrvaške v Schengensko območje z meje odstrani vse tehnične ovire.

 

Ohranjanje narodove dediščine in avtohtonosti na osnovi veljavnih mednarodnopravnih aktov.

Slovenska nacionalna stranka podpira in bo podpirala nemoten razvoj in razcvet umetniškega ustvarjanja Slovencev. Posebnega pomena je ohranitev slovenske kulturne, običajev, jezika in zgodovinske dediščine, tako nepremične kot tudi premične. Zato se trudimo in se bomo tudi v prihodnje, za zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev za nemoteno delo in širitev slovenske muzejske dejavnosti, pri čemer mislimo predvsem na zbiranje in ohranjevanje premične narodove dediščine ter restavracijo in ohranjanje nepremične narodove dediščine, kamor sodijo tudi spomeniki vseh obdobij naše zgodovine.

Pripomogli smo k obnovitvi Žičke kartuzije, ter dokazali, da se da premikati gore, s podobno agendo se bomo borili tudi pri drugih prepotrebnih spremembah na področju ohranjanja naše dediščine.

Zastopamo stališče o nesporni avtohtonosti bivanja slovenskega naroda na slovenskem ozemlju in ne pristajamo na izmišljotine o preseljevanju in priseljevanju v VI. stoletju. Ne pristajamo na izmišljotine slovenskih kvazi zgodovinarjev in izhajamo iz dejanske avtohtonosti od Venetov, preko Velike Karantanije do današnje kulturne stopnje v samostojni Republiki Sloveniji.

Zavedamo se, da slovenska državnost, nazadnje potrjena z Manifestom cesarja Karla, 16. oktobra 1918 ni bila nikoli izničena, zato vztrajamo, da jo je potrebno ponovno vzpostaviti. Iz tega izhajajo tudi še vedno obstoječe državne meje, ki jih tudi arbitražna odločitev Evropskega sodišča ni spremenila, celo povzročila je še večjo anomalijo.

Zavedamo se pomena ohranjanja avtohtonih slovenskih manjšin v vseh okoliških državah, v Avstriji in Italiji, ter na Madžarskem in Hrvaškem. Zaradi tega bomo tudi v prihodnje sodelovali in pomagali organizacijam, ki se bori za slovenske migrante in naslavlja njihove stiske. 

Slovenska nacionalna stranka ne podpira delitve slovenskega naroda na črne in rdeče, leve in desne, takšne in drugačne, ampak stoji na stališču, da o zgodovini razpravljajo, pišejo in jo raziskujejo vsi, naše načelo pa je, da skrbimo za vse Slovence na enak način in da jih povedemo v lepši in boljši jutri.

Zato se Slovenska nacionalna stranka zavzema za:

 • ohranitev slovenske nacionalne in kulturne dediščine;
 • obnovitev in ohranitev vseh objektov, ki so nacionalnega pomena;
 • sodelovanje s slovenskimi manjšinami;
 • korektno in resnično zgodovinsko poročanje, ki se naj prenaša na mladi rod.

Zastopnik stranke:
 Zmago Jelinčič pl.