Volilna enota: 3 Ljubljana Center

Volilni okraj:

  • volilni okraj Logatec (Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina)

Številka na glasovnici: 5

Rojena: 23. november 1978

Zaposlena: Svetovalka generalnega direktorja

Saša Otoničar prihaja iz Cerknice in je diplomirana ekonomistka, mati dveh otrok, zaposlena pa kot svetovalka generalnega direktorja v privatni firmi, ter vodja projekta »Oživitev turizma v nerazvitih območjih Slovenije«. Že njeno sedanje delo kaže na usmeritev, da se bo trudila za ohranitev neokrnjene narave, seveda z gospodarsko povezavo v splošno skupno korist. Uspehi na njenem dosedanjem delovnem področju zagotavljajo, da bo v tej delovni usmeritvi uspešna.

V prostem času se rada ukvarja s športom in je ljubiteljica narave. Odraščala je v pošteni slovenski družini, kjer je imela »vse in nič«. Osnovne vrednote in delovne navade vedno postavlja na prvo mesto. Delo za skupno dobro ji pomeni veliko.

Zaveda se, da ne mora govoriti o sebi kot o nekom, ki je izkusil svetlo in temno plat političnega udejstvovanja, saj je na tem področju začetnica. Vendar se kot večna optimistka in energije polna oseba z lahkoto spopada z vsakodnevnimi izzivi.