Še nekaj dejstev

December 6, 2019
Posted in News, Novice
December 6, 2019 Alenka

Naši še vedno ne razumejo!
Ne vem, ali gre za psihopatijo ali zaroto ? Datum osamosvojitve je znan vsemu vesolju, le akterjem – takratnim in današnjim nosilcem pooblastil očitno ni. Nabijajo non stop – in tudi v arbitražnem memorandumu so lagali – da je to 25. 6. 1991. Toda dne 25. 6. 1991 se je v Ljubljani zgodilo to, kar se je tudi v Zagrebu – prejem DEKLARACIJE. Natančneje: V Ljubljani je skupščina sprejela Temeljno ustavno listino in predsednik skupščine je slovesno izjavil, da se je slovensko ljudstvo odločilo, “DA REPUBLIKA SLOVENIJA POSTANE NEODVISNA DRŽAVA.” V Odmevih 4. 12. 2019 so to znamenito/indikativno izjavo v celoti ponovili! Sapienti sat! V tem se vidi, da je prof. Bučar imel dovolj pravnega znanja in je vedel, kako nastane novo pravno dejstvo. Njegove besede so natančno opredeljevale dogajanje. Sprejem pravnih aktov in dokumentov (nazadnje Temeljna ustavna listina) je potrebna podlaga za RAZGLASITEV OSAMOSVOJITVE, ki se je zgodila naslednji dan, 26. 6. 1991. To je dan OSAMOSVOJITVE, ker je novo pravno dejstvo – suverena država Republika Slovenija – nastala na ta dan. V Zagrebu so počeli podobno: 25. 6. 1991 so sprejeli “slovesno izjavo”.  “It is just a Declaration” – neka izjava, sve ostaje isto – je novinarju Guardiana Ianu Traynorju na slovesni RAZGLASITVI V LJUBLJANI, dne 26. 6. 1991 izjavil Tudjmanov odposlanec, ki je prisostvoval razglasitvi osamosvojitve Republike Slovenije – dejanju, ki ga je Zagreb izvršil šele 8. oktobra 1991. Torej Republika Hrvaška se je osamosvojila dne 8. oktobra 1991.