Slovenija bo zaradi nesposobnosti naših politikov in pravnikov, njihove ignorance in izdajstva dobila po glavi!

June 21, 2017
Posted in News, Novice
June 21, 2017 Alenka

K obvestilu o izreku razsodbe arbitražnega sodišča v zadevi določitve poteka državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko, dne 29. 06. 2017.

O podlagi in pogojih odločanja obvestilo pove:

“Background to the proceedings

On 4 November 2009, the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Republic of Slovenia signed an agreement to submit their territorial and maritime dispute to arbitration. Pursuant to Article 3 of the Arbitration Agreement, the Tribunal is called upon to determine: “(a) the course of the maritime and land boundary between the  Republic of Croatia and the Republic of Slovenia, (b) Slovenia’s junction to the High Sea and (c) the regime for the use of the relevant maritime areas.” Pursuant to Article 4 of the Arbitration Agreement, the Tribunal is to apply “the rules and principles of international law” for the determinations in respect of the course of the maritime and land boundary, and “international law, equity and the principle of good neighbourly relations in order to achieve a fair and just result by taking into account all  relevant circumstances” for the determinations in respect of “Slovenia’s junction to the High Sea” and the regime for the use of the relevant maritime areas.

The arbitration proceedings began in early 2012, with the constitution of the Tribunal. Further information regarding the  history of the proceedings  may be found on the  PCA Case Repository.”

 

Datum objave razsodbe je določen: 29.06.2017

Z največjo pozornostjo velja prisluhniti obrazložitvi, ki jo bo podal predsednik tribunala. Tedaj bo jasno, kako so bila upoštevana tudi tu, v obvestilu posebej poudarjena določila 3. in 4. člena sporazuma.

Pokazalo se bo

– ali je Slovenija predložila vse dokaze in upravičenja, ki ustrezajo kriterijem “rules and principles of international law”,

– ali je tribunal odločal upoštevajoč zahtevo Sporazuma, da odloči o:

“(a) the course of the maritime and land boundary between the  Republic of Croatia and the Republic of

Slovenia,

(b) Slovenia’s junction to the High Sea and

(c) the regime for the use of the relevant maritime areas.”

Ker gre za arbitražo, je sodišče vezano izključno na določila Sporazuma, stranke pa imajo interes že pred začetkom odločanja (ki je tajno in je tribunal popolnoma avtonomen v okviru določil) predložiti maksimalna svoja upravičenja, argumente in vsa dejstva, ustrezajoča pogojem iz Sporazuma.

Izrek 29. 06. 2017 v Haagu bo razkril, kaj je slovenska stran dala “na mizo”! Iz javnih objav in polemik ter obvestil v sredstvih obveščanja, kjer mrgoli besedovanja o “Piranskem zalivu” (ki ga nikjer v podpisanem Sporazumu ni mogoče najti! Niti na njegovem območju nikoli ni bilo nobene “državne meje”, katere POTEK je dolžno določiti sodišče!) in o vsem drugem, le tistega, kar terja od stranke v postopku podpisani Sporazum, ni bilo zaslediti nikjer.

Z zanimanjem bo treba prisluhniti, ali je tribunal ravnal po določilih Sporazuma, in “določil potek državne meje” – če je torej opazil obstoječo DRŽAVNO MEJO, ki je dejstvo, zapisano v dokumentih, obeleženo na terenu in znano vsem, ki jih zadeva že več kot sto let, in katere poteka do časa, ko je tribunal dobil (in prevzel) nalogo, da ga (znova) določi, noben internacionalni gremij ni spreminjal.

To bistveno dejstvo je po dikciji 3. in 4. člena Sporazuma tribunal dolžan upoštevati, saj drugače sploh ne more izvršiti naloge. To je dolžan in more storiti, tudi če slovenska stran o obstoječi DRŽAVNI MEJI molči in jo taji …

  1. 06. 2017 bomo z največjo pozornostjo prisluhnili besedam predsednika Gilberta Guillaumea.