Slovenistan

August 6, 2018
Posted in News, Novice
August 6, 2018 Alenka

TOLE JE NA NAŠ NASLOV POSLAL NEODVISNI RAZISKOVALEC

(dopis objavljamo neokrnjen, v originalnem zapisu)

 

Evo, da vidimo koliko svetovalcev legalno zasluži nad 200. 000 € letno.

Subject: Slovenistan

        BREZ BESED!

        *Vladni svetovalci v slovenistanu*

        Le kaj delajo s tolikim denarjem?

        Za pošteno delo, pošteno plačilo!!!

        Gospod Cerar…. in ostali v vladi! Poglejte to vsebino…, razni svetovalci imajo tudi do 60 tisočakov evrov na mesec……., a so
        bogovi….., a delajo 60 ur na dan in 395 dni na mesec ? Dobro ste prebrali, imajo 60, 50, 20 tisočakov evrov *na mesec*!! Upokojencem pa nudite sedaj, ko je njih polovica na mrtvaškem odru ali na robu preživetja po 40 letih dela, 500 evrov pokojnine ? Tem parazitom-bogovom na državni infuziji takoj znižati na desetino .. pa kaj se delate norca iz nas državljanov? Mi živimo na zemlji v Sloveniji … vi in ta elita pa na Marsu.. OČITNO!!!…. Zadosti nam je metanja peska v oči !

        *TO SO SAMO ZNESKI NAD 200. 000 EUR*

        *Koliko “revežev svetovalcev” pa zasluži samo okrog 50. 000 do 200. 000 EUR?*

        * Priimek in ime  – Neto izplačilo v evrih – Največji izplačevalec*

        Počinka Abdulaziz 769.417 ministrstvo za notranje zadeve, sodišča (jezikovni tolmač)
        Setnikar Cankar Stanislava 636.069 fakulteta za upravo (FU), Ljudska univerza Sežana, Ljudska u. Žalec
        Vintar Mirko 569.103 FU
        Devjak Srečko 526.050 FU
        Možina Stanislav 460.222 Narodna galerija
        Fran Rejec Vanja 456.184 sodišča (sodni izvedenec za psihiatrijo)
        Rajkovič Vladislav 443.945 univerza v Mariboru (uni Mb) – fakulteta za organizacijske vede (FOV)
        Daniel Muller 424.878 min. za zunanje zadeve
        Andrej Bauman 422.318 Ministrstvo za upokojence Ljubljna Wood Michael Charles 417.734 min. za zunanje zadeve
        Maks Tajnikar 411.543 ekonomska fakulteta Ljubljana (EF)
        Skenderovič Remzo 409.326 sodišča (jezikovni tolmač)
        Smrkolj Vladimir 407.555 medicinska fakulteta Ljubljana, zdravstvena f., sodišča (izvedenec za kirurgijo)
        Hočevar Marko 395.745 EF, FU
        Kovač Polonca 386.196 FU
        David Štefan 372.225 šolski center Novo mesto
        Stare Janez 360.828 FU
        Verovnik Ana 349.415 sodišča (izvedenec za psihiatrijo)
        Medved Vida 345.385 sodišča (izvedenec za gradbeništvo)
        Kravos Matej 343.968 sodišča (izvedenec za psihiatrijo)
        Kalan Polona 342.850 Center za usposabljanje Dolfke Boštjančič
        Kavalar Rajko 341.546 UKC Maribor, sodišče (izvedenec za patologijo), Uni Mb
        Florjančič Jože 321.710 univerza v Mariboru – FOV
        Ivanko Štefan 318.409 FU
        Prebil Ivan 315.030 f. za strojništvo, sodišča (izvedenec za promet)
        Kinkela Nikolaj 300.546 ZZZS, ZD Postojna
        Tekavčič Metka 299.976 EF, MOL
        Pleško Alenka 299.857 porodnišnica postojna, porodnišnica Kranj, onkološkiinštitut
        Jakopič Jože 294.936 sodišča (izvedenec za psihiatrijo)
        Kuhar Marijana 292.222 UKC Ljubljana,
        Kušej Miklavž 292.010 sodišča (izvedenec za psihiatrijo)
        Jaklič Marko 281.937 EF
        Ferjan Marko 279.255 Uni Mb – FOV
        Poles Janez 278.561 bolnišnica Topolšica, ZD Velenje
        Gregorič Milan 274.403 bolnišnica Valdoltra
        Zovko Pero 274.351 sodišča (izvedenec za pravo)
        Tavčar Mitja 273.618 univerza na Primorskem, uni Mb
        Pišec Andrej 272.906 sodišča (izvedenec za psihiatrijo)
        Bilban Marjan 271.811 medicinska fakulteta Lj., f. za kemijo
        Terzič Dragan 269.905 sodišča (izvedenec za psihiatrijo)
        Logar Roman 269.423 Direkcija za ceste
        Rojec Matija 268.567 inštitut za ekonomska raziskovanja, EF, služba vlade za evropske zadeve
        Rozman Rudi 268.498 EF
        Mihalič Tanja 262.138 EF
        Košorok Matjaž 260.423 sodišča (izvedenec za psihiatrijo)
        Rostohar Ana 257.941 sodišča (jezikovni tolmač)
        Boltežar Miha 254.590 f. za strojništvo
        Kovačič Andrej 254.547 EF
        Golob Marjan 249.770 ZD Domžale, ZD Kamnik, ZD Logatec
        Grafenauer Božo 246.184 Uni Mb
        Hrovatin Nevenka 245.502 EF
        Gradišar Mirko 245.252 EF, Uni Mb
        Boh Alojzij 244.713 sodišča (izvedenec za gradbeništvo)
        Kocbek Marijan 244.559 Uni Mb
        Grilc Peter 243.540 pravna fakulteta, FU
        Čok Mitja 242.766 inštitut za ekonomska raziskovanja, EF
        Lokar Kolbas Renata 240.242 bolnišnica Brežice, ZD Krško
        Devetak Gabriel 239.720 Uni Mb
        Možina Gabrijel 238.965 min. za obrambo
        Klun Maja 238.106 FU
        Tomori Žmuc Martina 237.135 sodišča (izvedenec za psihiatrijo)
        Opeka Lenart 235.515 RTV
        Jesenko Jože 235.445 Uni Mb – FOV
        Čertanc Niko 235.332 sodišča (izvedenec za promet)
        Jenko Monika 234.606 Inštitut za kovinske materiale
        Miksić Kazimir 234.366 sodišča (izvedenec za kirurgijo)
        Ovsenik Marija 234.302 Uni Mb, Uni na Primorskem
        Frangež Žigon Viktorija 233.328 sodišča (izvedenec za psihiatrijo)
        Pučko Danijel 233.206 EF
        Debelak Slavko 232.498 FU
        Kocjančič Rudolf 230.350 FU
        Mrevlje Gorazd 230.287 sodišča (izvedenec za psihiatrijo), m. za šolstvo
        Červek Josipina Ana 229.940 Onkološki inštitut, UKC Mb
        Kern Tomaž 225.871 univerza v Mariboru
        Zmazek Blaž 225.602 gimnazija Ptuj, državni izpitni center, zavod za šolstvo
        Vrabič Mladen 225.505 sodišča (izvedenec za psihiatrijo)
        Hribar Janez biotehniška fakulteta 225.273 Biotehniška f.
        Kogovšek Boštjan 224.634 RTV
        Umek Peter 221.889 Uni Mb, min. za javno upravo, min. za notranje zadeve
        Škof Bojan 221.000 Uni Mb
        Kadivec Maksimiljan 220.767 onkološki inštitut
        Frelih Jana 220.700 UKCL, min. za delo
        Galunič Mario 220.696 RTV
        Miklavčič Lucijan 220.580 bolnišnica Izola
        Kavčič Slavka 218.879 EF, MOL
        Petrovič Nenad 218.556 ZD Ljutomer
        Kopač Janez 217.980 sodišča (promet)
        Vodovnik Zvone 217.815 FU, univerza na Primorskem, Uni Mb
        Kodelja Ivan 217.449 VDC Nova Gorica, ZD Tolmin, Zavod za šolstvo
        Savin Davor 215.095 Uni Mb
        Balažic Jože 213.777 sodišča (izvedenec za sodno medicino)
        Jankovič Aleksandra 213.479 RTV
        Kranjc Ivan 212.355 Uni Mb – medicinska fakulteta
        Darija Mateja 211.106 ZD Domžale
        Vuk Drago 210.892 Uni Mb – FOV
        Pintarič Tomaž 210.517 šolski center Novo mesto
        Vlaisavljevič Veljko 208.868 UKC Maribor
        Kovšca Tomaž 207.420 RTV
        Kušče Mrđen Oriana 207.202 ZD Koper, SB Izola
        Uranker Nataša 207.067 UKCL, min. za šolstvo, min. za delo
        Filipič Bojan 206.174 sodišča (izvedenec za psihiatrijo)
        Rajar Rudolf 203.290 f. za gradbeništvo
        Drnovšek Janko 202.960 f. za elektrotehniko
        Prašnikar Janez 202.409 EF
        De Brea Diego 201.440 gledališča
        Oblak Karin 200.583 sodišča
        Raič Dušan 200.445 f. za elektrotehniko
        Akrapovič Miroslav 200.347 RTV

        SKUPAJ 30.334.323 EUR = *3. 196 *BRUTO minimalcev

        Vir: Supervizor

        * TO SO NAVADNI, LEGALNI TATOVI NAŠEGA DENARJA! BOMO KAJ UKRENILI??*