Slovenj Gradec ugrabljeno mesto

February 18, 2019
February 18, 2019 Alenka

Kaj vse se dogaja v prelepem slovenskem Slovenj Gradcu je napisala naša članica.

Spoštovani župan, svetniki in svetnice, spoštovana gospa Martina Šisernik predsednica Kviaza

Takole prišel je čas da se tudi jaz pričnem pripravljat za 3 sejo. Saj ne vem ali sem jezna ali žalostna. Mogoče bo kdo rekel da sem neizkušena, saj sem prvič postala svetnica.

Ampak vseeno sem prišla do nekih spoznanj, ki pa res ne vem kam peljejo.

Želim si verjeti gospodu županu, pri vseh njegovih idejah, ki bodo resnično njegove ga bom podprla, razen če se  ne bom posumila, da mu nekdo sugerira v svojo korist.

Slovenj Gradec je postalo ugrabljeno mesto parih družin, interesnih skupnosti in deluje po principu deljenja mafijske oblasti.

 Poteze članov teh združb, pa jasno kažejo, da gre izključno za individualne interese in slo po vladanju.

Nekako si želim ,da se ob branju tega dopisa vsi zamislimo o in resnično razmislimo ali si res želimo tako mestno oblast. Prav tako bom tale dopis poslal socialnim omrežjem, da preverim odziv javnosti in volivcev.

Jaz si jo namreč ne!

 Vse se je začelo pri imenovanju pri oblikovanju Komisije za mandatna vprašanjavolitve in imenovanja.

 Vsa leta do sedaj je veljalo, da to komisijo sestavlja sedem strank, ki so na volitvah dobile največji procentov glasov.

Torej bi morali sestavljat to komisijo : Časova lista, SD, Desus, Kluglerjeva lista, SDS, Breznikova lista in LMŠ.

Seveda to določenim ni bilo po godu in je prišel gospod Raj na genialno idejo, da bi tokrat to listo sestavljali prvih šest strank + osma ( in ne sedma stranka).

Na to je opozoril že g. Simon Smolak, vendar je je bil njegova pobuda ZAVRNJENA. Pa pustimo zdaj to kar je potrjeno. Mogoče samo, da osvežim spomin tistim, ki ste za to glasovali in nas preglasovali.

Zato sem se odločila da napišem ta dopis in da se popravijo seznami za nadzorne svete, ki še niso potrjeni s strani mestnega sveta.

Zame so predlagani kandidati, ki nastopajo že v drugih funkcijah nedvomno sporni, kajti nemogoče je da se nekdo spozna na pravo, šport, turizem zdravstvo, ….hkrati  je to nedopustno in nehigienično.

Tudi stranka SNS je predlagala nekaj kandidatov, ki so ustrezali pogojem, vendar niste nikogar od predlaganih  vključili v noben nadzorni svet. Pa so ustrezali !

Za razumevanje bom opisala sestavo Mestnega sveta Občine Slovenj Gradec, ki ga  sestavlja 25 svetnikov in sicer:

SD – 5 svetnikov ali  20% ; Lista bivšega župana Čas-a – 5 svetnikov ali 20% ; DeSUS- 3 svetniki ali 12% ; SDS – 2 svetnika ali 8% ; Lista novega župana Kruglerja  – 2 svetnika ali 8% ; Lista Andreja Breznika – 2 svetnika ali 8%

LBR – 1 svetnik ali 4 % ;  SLS – 1 svetnik ali 4 % ;  LMŠ – 1 svetnik ali 4 % ;  SMC – 1 svetnik ali 4 % ; SNS – 1 svetnik ali 4 % ;  NSI – 1 svetnik ali 4 %

Vse skupaj je  v mestni občini  30 organov upravljanja ( 18 Nadzornih svetov in svetov javnih ustanov in 12 komisij in odborov)  

Osredotočila se bom samo na štiri liste in stranke:

  1. SD  20 % svetnikov in udeleženi v vseh 30  organih- torej 20 % svetnikov in 100% udeležba v organih ( v nekaterih organih celo pa dva člana SD v posameznem odboru ali pa en član v več organih)
  2. SLS  4 % svetnikov  in udeležba v 6 organih  – torej 4 % svetnikov  in  20 % udeležba v organih . Kričeče  izstopa družina Cesar saj sta  zakonca te družine v po dveh organih in  njun sin v enem.
  3. LBR 4% svetnikov in udeležba v 7 organih – torej  4 % svetnikov in 23,3 % udeležba v organih .  Kričeče izstopa družina Raj saj sta 2 člana te družine v po dveh organih
  4. SNS 4 % svetnikov  in udeležba v 2 organih- torej  4 % svetnikov in  6% udeležba v organih

Dopuščam, da sem koga iz navedenih  list celo izpustila in je odstotek samo še višji!

Moja vprašanja županu, predsednici KVIAZ-a in vsem svetnikom?

1. Ali so s tem  LBR in SLS dobile poplačilo za podporo v prvem krogu županskih volitev?

2. Ali se vam zdi higienično ,da celotne družine upravljajo z organi mestne občine kot,  da gre za privatno podjetje?

3. Ali se vam Župan in vam predsednica Kviaz-a zdi ta delitev  pravična  glede na procent zastopanja  v mestnem svetu?

4. Ali se vam zdi normalno, da v teh organih sodelujejo ljudje ,ki so bili kazensko preganjani? ( Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu)

5. Ali se vam zdi higienično, da v nadzorni svet javnega zavoda dodelite človeka, katere partnerica je zaposlena v tem javnem zavodu? ( Zdravstveni dom )

6. Ali se vam zdi higienično, da ljudje, ki dolgujejo občini sedijo v organih upravljanja?

Če je odgovor na katerokoli vprašanje od točke 2 do točke 6 – »NE«, potem teh spiskov ne moremo in ne smemo potrditi!

Pa še po skupinah razdeljen plen:

Družina Raj oziroma LBR: (imajo enega svetnika v MS SG)

 – Boris RAJ, Tomšičeva 15, 2380 Slovenj Gradec – predsednik  Statutarno pravne komisije

– Gregor RAJ, Muratova ulica 24, 2380 Slovenj Gradec,- član u Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

– Nastja RAJ, Muratova ulica 24, 2380 Slovenj Gradec- Svet javnega zavoda MOCIS, Center za izobraževanje odraslih

– Gregor RAJ, Muratova ulica 24, 2380 Slovenj Gradec – v Svet javnega zavoda SPOTUR – javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe Slovenj Gradec

–  Boris RAJ, Tomšičeva 15, 2380 Slovenj Gradec, –član Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec

 – Almira ROGINA, Tomšičeva ulica 36, 2380 Slovenj Gradec,- članica Komisijo za podelitev Bernekerjevih priznanj

– Almira ROGINA, Tomšičeva ulica 36, 2380 Slovenj Gradec.- Svet javnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec

Družina Cesar oziroma SLS SG: (imajo enega svetnika v MS SG)

 – Evgenija CESAR, Ronkova 44, 2380 Slovenj Gradec, -članica  Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

– Peter CESAR, Ronkova 44, 2380 Slovenj Gradec – predsednik Odbora za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino

– Evgenija CESAR, Ronkova ulica 44, 2380 Slovenj Gradec- Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenj Gradec

– Peter CESAR, Ronkova 44, 2380 Slovenj Gradec –  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

– Jaka CESAR, Ronkova 44, 2380 Slovenj Gradec – v Svet javnega zavoda SPOTUR – javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe Slovenj Gradec za področje mladinskih programov

– Edvard TURIČNIK, Legen 15, 2380 Slovenj Gradec, – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

SD SG (imajo pet svetnikov v MS SG)

– Aleksander HUDEJ, Spodnji Razbor 47, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, – član Odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom 

 Franc PEČOVNIK, Pameče 290, 2380 Slovenj Gradec – predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

– Danilo KNAP, Šmartno 120 , 2383 Šmartno pri Slovenj Gradec-, član Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

– Albert KOTNIK, Mislinjska Dobrava 3, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu,- član Odbora za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo

 Aleš ŠTRUC, Šmartno 51, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu,- član Odbora za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino

– Hinko KAŠNIK,  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec, – član Nadzornega odbora Mestne občine Slovenj Gradec

– Zdravko KRAJNC, Gmajna 24, 2380 Slovenj Gradec, -član Odbora za mladinska vprašanja

– Gordana KONEČNIK, Legen 146 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, -članica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

– Lucija FINK, Legen 85, 2380 Slovenj Gradec, –Svet javnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu

– Boža Božena LESJAK, Celjska cesta 64, 2380 Slovenj Gradec,- Svet javnega zavoda Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

– Primož POTOČNIK, Ronkova ulica 28, 2380 Slovenj Gradec, – Svet javnega zavoda Kulturni dom Slovenj Gradec

– Boris BALANT, Troblje 43 i, 2380 Slovenj Gradec,- Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenj Gradec

– Peter SLEMENIK, Tomaška vas 10 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu-Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o.

– Anton GARB, Maistrova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec – v Svet javnega zavoda SPOTUR – javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe Slovenj Gradec

– Alana MATIJEVIČA, Partizanska pot 4, 2380 Slovenj Gradec – v Svet javnega zavoda SPOTUR – javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe Slovenj Gradec –za področje socialnih programov

– Marijan KLEMENC, Golavabuka 4, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu – Svet lokalnih skupnosti CSD Koroška

– Alan MATIJEVIČ, Partizanska pot 4, 2380 Slovenj Gradec,-član Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec

Martina ŠISERNIK,  Legen, 2380 Slovenj Gradec, – predsednica  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

– Stanislava TAMŠE, Podgorska c. 3, 2380 Slovenj Gradec – članica  Komisije za podelitev Železnikarjevih priznanj

– Branko BULOVIČ, Pohorska cesta 25, 2380 Slovenj Gradec – član Komisije za podelitev Železnikarjevih priznanj

– Tadeja BRAJNIK, Pameče 293, 2380 Slovenj Gradec, –Svet javnega zavoda Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec

-Tadeja KONEČNIK, Tomšičeva ulica 45, 2380 Slovenj Gradec, –Svet javnega zavoda Prva osnovna šola Slovenj Gradec

– Nino SEČKO, Gradišče 39 a, 2380 Slovenj Gradec., Svet javnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec

Lepo vas pozdravljam, v upanju da bom s tem dopisom prekinila nehigienično politiko, s katero smo pričeli mandat. 

Helena Breznik  SNST