Slovenski politični osli trobijo o istočasni razglasitvi samostojnosti

July 21, 2017
Posted in Državnost
July 21, 2017 Alenka

Slovenski politični osli trobijo o istočasni razglasitvi samostojnosti. Ali so plačani od kockastih ali pa samo nori. Najverjetneje oboje!

Slovenija in Hrvatska sta predložili datum osamosvojitve 25.6.1991. LAŽ! Država nastane z razglasitvijo – torej 26.6. na trgu … Poleg tega Hrvaška ni razglasila OSAMOSVOJITVE !!! Sabor je le sprejel “neko deklaracijo” (Tudjmanov predstavnik novinarju Traynorju). Osamosvojila pa se je Hrvatska šele 8. oktobra – ilustracija!

 

  1. Independence

    8,34. Both Croatia and Slovenia declared independence on 25 June 1991. On that day, the Parliament

of the Republic of Croatia, the Sabor, adopted the Constitutional Decision on the Sovereignty and

Independence of the Republic of Croatia and the Declaration on the Establishment of the

Sovereign and Independent Republic of Croatia.40 On that same day, the Assembly of the

Republic of Slovenia adopted the Declaration of Independence and the Basic Constitutional

Charter on the Sovereignty and Independence of the Republic of Slovenia.41

 

Primerjaj:

Ian Traynor in Ljubljana (dopisnik)

The Guardian, Wednesday 26 June 1991:

 By contrast with the Slovene declaration, the Croatian statement appeared to be more gesture than substance. A senior adviser to President Franjo Tudjman of Croatia said that the independence declaration should not be taken literally. ‘It’s just a declaration. Everything remains the same.’

 Jugoslovansko republiko Hrvatsko opredeljuje kot del SFRJ vse do 8. oktobra 1991 tudi hrvaški Zakon o preuzimanju (ZOVO, Narodne novine br. 53/91), ki določa prevzem predpisov bivše SFRJ in SRH z dnem 8. listopada (v hrv. jez. oktober) 1991. (vse do tega datuma je SFRJ!!!)

 

ZAGREB OB RAZGLASITVI SAMOSTOJNOSTI RS V LJUBLJANI NI STORIL POPOLNOMA NIČESAR. REPUBLIKA HRVATSKA JE OSTALA INTEGRALNI DEL NEDELJIVE SFRJ IN V CELOTI SODELOVALA Z VOJSKO SFRJ (JLA) PRI NAPADU NA OSAMOSVOJENO SLOVENIJO – IZ KNJIGE “SJEČANJA VOJNIKA, M. ŠPEGELJ, 2001:

LJUBLJANA PA JE TRIBUNALU DALA NA MIZO PODATEK O “HKRATNI OSAMOSVOJITVI”…

Klik na sliko:

UMAZANA KOLABORACIJA LJUBLJANE Z ZAGREBOM NI BILA OMEJENA SAMO NA KŠEFT Z OROŽJEM IN POMOČI PRI PREMIKIH TUDJMANOVE ZNG NA OBMOČJE ISTRE IN REKE (preko Ljubljane!!! v času “vojne za Slovenijo”!!!!), MARVEČ TUDI Z VPLETANJEM ŽE ZDAVNAJ OSAMOSVOJENE (in de facto priznane države: Brionska konferenca!) V POSLE BADINTERJEVE KOMISIJE, ZA KATERO JE TUDI TRIBUNAL PRI RAZSODBI MORAL ZAPISATI O TEJ VPLETENOSTI LE ČL.7:  mnenje o takojšnjem priznanju RS !!!! BADINTERJEVA KOMISIJA SE S SLOVENIJO NI UKVARJALA, SAJ JE BILA USTANOVLJENA, KO VOJNE V SLOVENIJI ŽE DOLGE MESECE NI BILO VEČ IN JE VOJSKA JLA ODHAJALA (BEŽALA) ZA VEDNO. NACIONALNEGA (beri: državnostnega!!! ne “ETNIČNEGA” – kar je bila splošna tribalna preokupacija in vir zločinstev drugod po SFRJ) PROBLEMA/NEJASNOSTI V ZVEZI Z OSAMOSVOJITVIJO SLOVENIJE NI BILO. EVIDENTNO (in internacionalni pravni ravni!!!) JE BILO, KAJ JE V JUGOSLAVIJO PRIŠLO (subjekt internacionalnega prava s teritorijem, državno mejo, oblastjo …) IN KAJ SO (prav zaradi tega lahko!!!) V BEOGRADU “IZGANJALI IZ JUGOSLAVIJE. ZAGREB JE TO DOBRO VEDEL (kako ne!) IN SE VSLED TEGA (nadaljevanje trikov z “narodnim većem” leta 1918) OBEŠAL NA SLOVENIJO, KI JO JE VPLETAL V SVOJ “POSEL” S SRBI IN JO TUNKAL V SVOJ EKSPANZIONISTIČNI PROJEKT (usoda RS: podobno laičnemu reševanju potapljajočega, ko utopi tudi reševalca …)

KOLABORACIJO SLOVENSKE STRANI RAZKRIVA TUDI PODLO PRIKRIVANJE TEH DEJSTEV PRED TRIBUNALOM IN POPOLNO PRISTAJANJE NA “ARGUMENTE DRUGEGA REDA”, KER ZGB ARGUMENTOV “PRVEGA REDA” (kakršne terja Sporazum!) SPLOH NI IMEL, SAJ SE V JUGOSLAVIJI NI ZNAŠEL KOT SUBJEKT, MARVEČ KOT OKUPIRANO OZEMLJE KRALJEVINE OGRSKE. NITI V ČASU OBSTOJA JUGOSLAVIJE NI IMEL NOBENE MOŽNOSTI SUBJEKT POSTATI. KLAVRN NACIFAŠISTIČNI POSKUS JE UTONIL V MOČVIRJU ZLOČINSTEV. ZATO JE SLOVENSKA STRAN PRIKRILA VSA (!!!) INTERNACIONALNO RELEVANTNA PRAVNA DEJSTVA IN PREIGRAVALA “AVNOJE” IN PODOBNE ENOSTRANSKE, NEUSTREZNE DOKUMENTE NA ZAGREBŠKI RAVNI. TRIBUNAL JE NAZORNO POKAZAL NA TA PROBLEM, KO JE BREZ TEŽAV “AVNOJSKE” ARGUMENTE DAL Z MIZE, KO SO SE NA NJEJ ZNAŠLA DEJSTVA INTERNACIONALNO PRAVNO RELEVANTNA (Rapallo!) ŽAL JE BILO TO LE V ENEM SAMEM PRIMERU. NOBENEGA DRUGEGA DEJSTVA (OBSTOJEČE MEDDRŽAVNE MEJE SLOVENSKIH DEŽEL Z MADŽARSKO npr.) LJUBLJANA NI DALA NA MIZO. ŠE HUJE: SOGLAŠALA JE Z ZGB, DA NA OBMOČJU ŽUMBERKA SPLOH NI BILO DRŽAVNE MEJE V ČASU AVSTRIJE.

VELEIZDAJALSKO! (Žumberak je bil preostali Corpus separatum odpravljene Vojne krajine, ki ni bila nikoli v okviru Ogrske, kaj šele neke “Hrvatske”: Vojaška specialka 1907