Smo tudi Slovenci, tako kot mnogi, določeni za izumrtje?

June 18, 2018
Posted in News, Novice
June 18, 2018 Alenka

Poglejte si vprašanja Inštituta za proučevanje enakosti spolov (ki ga financiramo vsi, ki služimo) in odgovore SNS.

 

Spoštovani,

Inštitut za proučevanje enakosti spolov si s pomočjo interaktivnih aktivnosti prizadeva za vzpostavitev družbe, ki bo v celoti presegla ovire zaradi dimenzij spolov, doseči spremembe v obstoječih družbenih vzorcih in z inovativnimi rešitvami in predlogi doprinesti k družbenemu napredku. Ker verjamemo, da imate politične odločevalke in odločevalci pri ustvarjanju slednjega ključno vlogo, smo se podali v izvedbo raziskave o pojmovanju enakosti spolov s strani strank, ki vam je letos na državnozborskih volitvah uspelo prestopiti volilni prag.

Za potrebe raziskave vas vljudno prosimo, če lahko odgovorite na naslednja vprašanja:

  1. Kaj razumete pod pojmom enakost spolov?
  2.  Ali se vam zdi, da je v Sloveniji za enakost spolov dobro poskrbljeno?
  3. Za kakšne ukrepe na področju zagotavljanja enakosti spolov in enakih možnosti žensk in moških bi si prizadevali v Državnem zboru?

Raziskava bo objavljena po volitvah, obsegala pa bo analizo programov političnih strank in odgovorov na zgoraj zapisana vprašanja ter medijskega poročanja o predvolilnih kampanjah.

Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujemo za sodelovanje.

Inštitut za proučevanje enakosti spolov

Pošiljamo vam odgovore na vaša vprašanja:

1. Enakost spolov je popoln nesmisel in izmišljotina tistih, ki negirajo naravni razvoj. Gre za negativni funkcionalni premih bolnih možganov, kar se je implementiralo v istanbulski konvenciji, ki jo je ratificirala tudi naša prejšnja bolna oblast. V ozadju je še hujši problem, ki se dotika omejevanja svetovne populacije. Na Tajskem počasi prihajajo v javnost podatki in (ne le) razmišljanja o tem, da so določeni ameriški gospodarski krogi ob pomoči nekaterih baje vladno podprtih raziskovalnih ustanov v kontracepcijske tablete dodajale določene substance, ki so kasneje do te mere vplivale na rast fetusa, da so se rojevali brezspolniki (ali kot jih deklarira istanbulski dokument »tretji spol«), ki nimajo več reproduktivne zmožnosti.

Zatorej bi bilo smiselno, glede na to da ste inštitut, popraviti vprašanje o enakopravnosti spolov, če se seveda ne motim.

2. Še enkrat, v Sloveniji za zdaj enakosti spolov še ni, razen včasih v kakšnem filmu znanstvene fantastike.

3. V državnem zboru se bomo intenzivno borili proti enakosti spolov.

Prav lep pozdrav.